kömür

köknar

Yun kukunariá κουκουναριά zfıstık çamı, her çeşit kozalaklı ağaç Yun kukunára κουκουνάρα zkozalak veya çam fıstığı (Kaynak: DuCG sf. 1:728)EYun kókkos κόκκος ztane, çekirdek, çam fıstığı (Kaynak: LS sf. 970-971)

köktenci

TTü kökten +çI

kökteş

TTü kök +dAş

köle

?

kölemen

~? Ar ġilmān غلمان z [çoğ.] gulamlar, köleler Ar ġulām غلام z [t.] oğlan, köle

kömür

ETü: [ Uygurca Maniheist metinler, <900]
kömür bolupan [kömürleşerek] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kömürlük [[kömür yapılacak odun; kömür konan yer]]

<< ETü kömür odun kömürü <? ETü köñ- yanmak +mUr

 göyün-

Not: Karş. Akad gumāru, Süry gumartā "odun kömürü, köz" > Ar camr/camra(t). Ortadoğu kültürleriyle MÖ 1. binyıl başlarına giden bir etkileşim düşünülebilir mi?

Benzer sözcükler: kömürcü, kömürlük, taş kömürü


03.10.2017
köpek

<< OTü köpek köpek ETü köp çok, kalabalık +Ak

köpoğlu
köprü

<< ETü köprüg köprü <? ETü köpür- şişmek, kabarmak +I(g)

köpük

<< ETü köpük köpük << ETü *köprük ETü köpür- kabarmak +Uk

köpür|mek

<< ETü köpir- kabarmak, şişmek <? ETü köp kabarık, kalabalık +Ir-