kölemen

kökez

?

köknar

Yun kukunariá κουκουναριά zfıstık çamı, her çeşit kozalaklı ağaç Yun kukunára κουκουνάρα zkozalak veya çam fıstığı (Kaynak: DuCG sf. 1:728)EYun kókkos κόκκος ztane, çekirdek, çam fıstığı (Kaynak: LS sf. 970-971)

köktenci

TTü kökten +çI

kökteş

TTü kök +dAş

köle

?

kölemen

[ Nevizade Atai, Divan, <1634]
ya çelebi ya kölemen ya uluç [ anon., Risale-i Garibe, 1720]
tāife-i Türk ve Aχriyan ve kölemenlikden gelüp bir mıḳdār şeye mālik olmakla kimse beğenmeyen ırğadlar

~? Ar ġilmān غلمان z [çoğ.] gulamlar, köleler Ar ġulām غلام z [t.] oğlan, köle

 köle

Not: TTü özellikle "Mısır memlûkları" anlamında kullanılan sözcük, belki Türkçe köle sözcüğünden kontaminasyonla ses değişimine uğramıştır. +men ekinin başka tatmin edici açıklaması yoktur.


18.09.2017
kömür

<< ETü kömür odun kömürü <? ETü köñ- yanmak +mUr

köpek

<< OTü köpek köpek ETü köp çok, kalabalık +Ak

köpoğlu
köprü

<< ETü köprüg köprü ETü köpür- şişmek, kabarmak +I(g)

köpük

<< ETü köpük köpük << ETü *köprük ETü köpür- kabarmak +Uk