köle

köken

TTü kök +(g)An

kökez

?

köknar

Yun kukunariá κουκουναριά zfıstık çamı, her çeşit kozalaklı ağaç Yun kukunára κουκουνάρα zkozalak veya çam fıstığı (Kaynak: DuCG sf. 1:728)EYun kókkos κόκκος ztane, çekirdek, çam fıstığı (Kaynak: LS sf. 970-971)

köktenci

TTü kökten +çI

kökteş

TTü kök +dAş

köle

"esir, bende" [ anon., Câmiü'l-Fürs, 1501]
[ Meninski, Thesaurus, 1680]
köle: ˁabd, esīr, bende.

?

Not: 15. yy sonlarında Türkiye Türkçesinde belirmiş olan sözcüğün kaynağı muammadır. Ar ġulām "köle", Fa kola "piç" veya kul düşünülebilir. Diğer yandan ETü/TTü kölük "yük hayvanı".

Benzer sözcükler: köleleşmek, kölelik

Bu maddeye gönderenler: kölemen


18.09.2017
kölemen

~? Ar ġilmān غلمان z [çoğ.] gulamlar, köleler Ar ġulām غلام z [t.] oğlan, köle

kömür

<< ETü kömür odun kömürü <? ETü köñ- yanmak +mUr

köpek

<< OTü köpek köpek ETü köp çok, kalabalık +Ak

köpoğlu
köprü

<< ETü köprüg köprü <? ETü köpür- şişmek, kabarmak +I(g)