köknar

köfter

Fa kōftar كوفتر züzüm veya erik peltesi Fa kōftan, kōs- كوفتن zdövmek

köhne

Fa kuhne كهنه zeski, yaşlı

kök

<< ETü kök bitki kökü

köken

TTü kök +(g)An

kökez

?

köknar

"çam fıstığı" [ Yadigâr-ı İbni Şerif, <1421?]
kūknār içini dögüp balla karışduralar [ Amrdovlat Amasyatsi, Ankidats Anbed, <1481]
kukinār "... çam ağacı" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
köknār: bir nevˁ ağac [çam ağacı, ayrıca kozalak, afyon kozası] "... bir tür çam ağacı" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
köknār: ak çam [ağacı]

Yun kukunariá κουκουναριά zfıstık çamı, her çeşit kozalaklı ağaç Yun kukunára κουκουνάρα zkozalak veya çam fıstığı (Kaynak: DuCG sf. 1:728)EYun kókkos κόκκος ztane, çekirdek, çam fıstığı (Kaynak: LS sf. 970-971)

 kuka1

Not: Türkçe sözcük esasen "fıstık çamı" anlamındayken güncel kullanımda farklı bir çam türünün adıdır.

Bu maddeye gönderenler: küner


10.12.2015
köktenci

TTü kökten +çI

kökteş

TTü kök +dAş

köle

?

kölemen

~? Ar ġilmān غلمان z [çoğ.] gulamlar, köleler Ar ġulām غلام z [t.] oğlan, köle

kömür

<< ETü kömür odun kömürü <? ETü köñ- yanmak +mUr