kökez

köftehor

Fa kūfta χor كوفته خوَر zçiğnenmiş lokma yiyen, (mec.) zina eden karısını affeden adam, hakaret deyimi

köfter

Fa kōftar كوفتر züzüm veya erik peltesi Fa kōftan, kōs- كوفتن zdövmek

köhne

Fa kuhne كهنه zeski, yaşlı

kök

<< ETü kök bitki kökü

köken

TTü kök +(g)An

kökez

kekez "bir tahkir deyimi" [ anon., Risale-i Garibe, 1720]
gayet sefih olup eğri ağaca yayım diyen kekezler / keğezler kekiz/keğiz [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
kekīz/keğīz: Uysal, mukavemetsiz adam. Türkîde keğiz, keyiz. Namert gibi. [ A. Fikri, Lugat-ı Garibe, 1889]
kokoz: Züğürt.

?

Not: keriz sözcüğüyle bir şekilde bağlantılı olabilir.

Benzer sözcükler: kekez, keyiz, kökezlemek, kokoz


15.11.2019
köknar

Yun kukunariá κουκουναριά zfıstık çamı, her çeşit kozalaklı ağaç Yun kukunára κουκουνάρα zkozalak veya çam fıstığı (Kaynak: DuCG sf. 1:728)EYun kókkos κόκκος ztane, çekirdek, çam fıstığı (Kaynak: LS sf. 970-971)

köktenci

TTü kökten +çI

kökteş

TTü kök +dAş

köle

?

kölemen

~? Ar ġilmān غلمان z [çoğ.] gulamlar, köleler Ar ġulām غلام z [t.] oğlan, köle