köşk

köstebek

<< OTü közsiz tebek/temek «kör fare», köstebek

köstek

Fa *kūstak vurulan şey, vurgu Fa kūstan كوستن zvurmak, dövmek Fa koftan, kūs كوفتن za.a.

köşe

Fa gōşe گوشه zbucak, zaviye << OFa gōşag a.a. ≈ Ave gaoşa- a.a.

köşebent

Fa gōşe-band گوشه بند zköşe bağı

köşegen
köşk

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
köşk ile ḥūr u ḳuṣūr bezm u yarak [köşk, huriler ve kasırlar, meclisler ve donanımlar]

Fa kūşk/kōşk كوشك zkule, saray, kasr << OFa kōşk a.a.

Not: Milat civarında kaydedilmiş olan Aram ḳōşḳā "kule, saray" biçimi muhtemelen Farsçadan alınmıştır. Jastrow sf. 1343. • Ar cawsaḳ "saray", Süryanice ve Orta Farsça gōşaḳ veya gōşəḳ biçiminden alıntıdır. Lane sf. 1:486. • Ş. Tekin'in Farsça sözcüğü ETü köşige "gölge" sözcüğünden türetmesi kabul edilemez.

Bu maddeye gönderenler: kiosk


29.10.2020
köşker

Fa kawş-gār كوشگار zkunduracı, ayakkabı yapan § Fa kawş كوش zayakkabı, yemeni Fa kār كار zyapan

kötek

≈ Fa kōtang كوتنگ zçırpıcı tokmağı, ağır sopa

kötü

<< ETü köti fena, yaramaz <? ETü köt arka

kötücül

TTü kötü +cIl

kötümser

YTü *kötümse- +()r