köşegen

kösnü

Türkiye Türkçesi kösnü- "(dişi) azmak, kızışmak" fiilinden türetilmiştir. Türkçe fiil Türkiye Türkçesi kösen "erkek koyun veya keçi, kösem" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

köstebek

Orta Türkçe közsiz tebek veya temek "«kör fare», köstebek" sözcüğünden evrilmiştir.

köstek

Farsça yazılı örneği bulunmayan *kūstak "vurulan şey, vurgu" biçiminden alıntıdır. Farsça biçim Farsça kūstan كوستن z "vurmak, dövmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Farsça aynı anlama gelen koftan, kūs كوفتن z sözcüğünden türetilmiştir.

köşe

Farsça gōşe گوشه z "bucak, zaviye" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen gōşag sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen gaoşa- sözcüğü ile eş kökenlidir.

köşebent

Farsça gōşe-band گوشه بند z "köşe bağı" sözcüğünden alıntıdır.

köşegen
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: [ Geometri Terimleri, 1937]
Bir poligonun 'köşegen'i o poligonun yanyana olmayan köşelerini birleştiren doğru çizgilerdir.

Daha fazla bilgi için köşe, +gen maddelerine bakınız.

Ek açıklama

Atatürk'ün yarattığı kelimelerdendir.


01.02.2018
köşk

Farsça kūşk veya kōşk كوشك z "kule, saray, kasr" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen kōşk sözcüğünden evrilmiştir.

köşker

Farsça kawş-gār كوشگار z "kunduracı, ayakkabı yapan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça kawş كوش z "ayakkabı, yemeni" ve Farsça kār كار z "yapan" sözcüklerinin bileşiğidir.

kötek

Farsça kōtang كوتنگ z "çırpıcı tokmağı, ağır sopa" sözcüğü ile eş kökenlidir.

kötü

Eski Türkçe köti "fena, yaramaz" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe köt "arka" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

kötücül

Türkiye Türkçesi kötü sözcüğünden Yeni Türkçe +cIl ekiyle türetilmiştir.