köşe

kösele

Farsça gawsāle گوساله z "bir yıllık inek, dana" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça gaw veya گو z "inek" ve Farsça sāle ساله z "yıllık" sözcüklerinin bileşiğidir.

kösemen

Türkiye Türkçesi kösen veya kösem "sürünün önünden yürüyen koç" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +mAn ekiyle türetilmiştir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

kösnü

Türkiye Türkçesi kösnü- "(dişi) azmak, kızışmak" fiilinden türetilmiştir. Türkçe fiil Türkiye Türkçesi kösen "erkek koyun veya keçi, kösem" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

köstebek

Orta Türkçe közsiz tebek veya temek "«kör fare», köstebek" sözcüğünden evrilmiştir.

köstek

Farsça yazılı örneği bulunmayan *kūstak "vurulan şey, vurgu" biçiminden alıntıdır. Farsça biçim Farsça kūstan كوستن z "vurmak, dövmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Farsça aynı anlama gelen koftan, kūs كوفتن z sözcüğünden türetilmiştir.

köşe
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"... derviş zaviyesi" [ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
gūşeler içinde χalvetlerde oturanlar [ Meninski, Thesaurus, 1680]
kūşe, koşe vul. köşe

Köken

Farsça gōşe گوشه z "bucak, zaviye" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen gōşag sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen gaoşa- sözcüğü ile eş kökenlidir.

Benzer sözcükler

dörtköşe, gûşe, köşe başı, köşe bucak, köşe kapmaca, köşe taşı, köşe vuruşu, köşe yazarı, köşeci, köşeleme, köşeli, köşeli parantez

Bu maddeye gönderenler

köşebent, köşegen


14.11.2019
köşebent

Farsça gōşe-band گوشه بند z "köşe bağı" sözcüğünden alıntıdır.

köşegen
köşk

Farsça kūşk veya kōşk كوشك z "kule, saray, kasr" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen kōşk sözcüğünden evrilmiştir.

köşker

Farsça kawş-gār كوشگار z "kunduracı, ayakkabı yapan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça kawş كوش z "ayakkabı, yemeni" ve Farsça kār كار z "yapan" sözcüklerinin bileşiğidir.

kötek

Farsça kōtang كوتنگ z "çırpıcı tokmağı, ağır sopa" sözcüğü ile eş kökenlidir.