kâbe

kaban

Fr caban gemici paltosu İt (Sic) cabano/gabbano a.a. Ar ḳabāˀ قباء z [#ḳbA] önü açık ve çoğu zaman külahlı yün cübbe ≈ Aram ḳbāyā קביא za.a.

kabar|mak

<< ETü kabar- kabarmak, şişmek <? ETü kāp torba, tulum +(g)Ar-

kabara

<? TTü kabar-

kabarcık

ETü kabar- +çUk

kabare

Fr cabaret küçük tiyatro, müzikli lokanta Hol cabret odacık

kâbe

[ anon., Mukaddimetü'l-Edeb terc., y. 1300]
Kaˁbe koruġı, Kaˁbe korıġıŋa kirmiş [ Mercimek Ahmed, Kâbusname terc., 1432]
nerd [tavla] yā şaṭranc oynarsan edeb oldur ki kaˁbeteyni [zarları] evvel ol ata ve şaṭranc ise evvel ol oynaya

Ar kaˁba(t) كَعْبَة z [#kˁb faˁla(t) mr.] Mekke'de bulunan küp şeklinde tapınak ≈ Ar kaˁb كِعْب ztopuk veya aşık kemiği, oyun zarı Ar kaˁaba كَعَبَ zşişti, top oldu

Not: EYun kúbos κύβος "oyun zarı, geometride küp" bir Sami dilinden alınmıştır. Akdeniz kültürlerinde ortak olan altı yüzlü zar, daha eski bir oyun aracı olan aşık kemiğinin geliştirilmiş halidir.

Bu maddeye gönderenler: küp2 (kübik), mikâp


22.09.2017
kabız

Ar ḳābḍ قبض ztutma, sıkma

kabil1

Ar ḳābil قابل z [#ḳbl fāˁil fa.] alıcı, kabul eden, uygun Ar ḳabila قَبِلَ zaldı

kabil2

Ar ḳabīl قبيل z [#ḳbl faˁīl sf.] 1. insan topluluğu, zümre, 2. alan, çeken, ebe Ar ḳabila قَبِلَ zaldı

kabile

Ar ḳabīla(t) قبيلة z [#ḳbl faˁīlā(t) sf. fem.] zümre, oymak Ar ḳabila قَبِلَ zaldı

kabiliyet

Ar ḳābiliyya(t) قابليّة z [#ḳbl y. msd.] uygunluk, kapasite, yetenek Ar ḳābil kabul edici +īya(t)2