kâşane

kastrasyon

Fr/İng castration iğdiş etme Lat castratio a.a. Lat castrare kesmek, özellikle organ kesmek +(t)ion

kasvet

Ar ḳaswa(t)/ḳasāwa(t) قسوة/قساوة z [#ḳsw faˁla(t) msd.] kalp katılığı, acımasızlık, gaddarlık Ar ḳasā قسا zsert idi, acımasız davrandı (≈ Aram #ḳşy קשי zsert olma, katı olma, katılaşma )

kaş

<< ETü kāş 1. kaş, 2. kenar ≈ ETü kawşı bitişik ≈ ETü kawış- bitişmek

kaşağı

ETü kaşı- +AgU

kaşalot

Fr cachalot kocabaş balina, physeter macrocephalus İsp/Port cacholote a.a. Port cachola kocabaş

kâşane

[ anon., Ferec ba'd eş-şidde, <1451]
beni on gündür üşbu kāşānede maḥbūs dutar. [ Meninski, Thesaurus, 1680]
kāşāne: Domus aut habitatio hiberna [kışlık ev], hypocaustum [alttan ısıtmalı yer] & podium prominens aedium pars, ubi convivia instituuntur [sohbet ve misafir kabulü için kullanılan yükseltilmiş oda veya podyum] [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
kāşāne: yuva, köşk, mekân, gâh

Fa kāşāne كاشانه zkış evi, alttan ısıtılmış ev, loca, şahnişin


14.11.2019
kaşar

~? İbr kaşer כָּשֵׁר zYahudi dini kurallarına uygun (yiyecek)

kaşe

Fr cachet metal baskı, mühür, damga Fr cacher bastırmak [esk.] +et° << Lat coactare sıkmak, kısmak, basmak Lat con+ agere, act- yapmak

kaşı|mak

<< ETü kaşı- kazımak, kaşımak

kaşık

<< ETü kaşuk (tahtadan yontulmuş) kaşık <? ETü kaşı- yontmak, kazımak +Uk

kaşıkçıl

<< TTü kaşıkçin kaşık gagalı su kuşu ETü *çin kuş