kâğıt

kafkaesk

İng kafkaesque Kafkavari, kâbus gibi öz Franz Kafka Bohemyalı Alman yazar (1883-1924)

kaftan

≈ Ar/Fa ḳaftān/ḳafṭān قفتان/قفطان zuzun kollu ve önü açık cübbe ~? ETü *kap-ton cübbe

kâfuru

Ar/Fa kāfūr كافور zlaurus camphora bitkisinden elde edilen Güney Asya kökenli reçine ≈ OFa kāpūr a.a. Prakrit kappūra a.a. Sans karpūra कर्पूर za.a.

kâgir

Fa kārgīr كارگير zkireç harçlı taş (yapı) Erm k'argir քարկիր za.a. (Kaynak: Acar sf. 4.560)§ Erm k'ar քար ztaş Erm gir կիր zkireç

kağan

<< ETü χaḳan/χaġan/χān Türk hükümdarlarının unvanı

kâğıt

[ Kutadgu Bilig, 1069]
davāt ḳoldı kāġıd bitidi bitig [hokka ve kağıt istedi, mektup yazdı] [ Meninski, Thesaurus, 1680]
kāğıdχāne [kâğıt fabrikası] [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
kâğıd helvası (...) kâğıd oynamak (...) zımpara kâğıdı

≈ Fa kāġad/kāġaḏ kâğıt Sogd kāġədā/ḳāġədā a.a.

Not: İlk kez 751 Talas Harbinden sonra Semerkand'a getirilen Çinli esirler tarafından üretimi kaydedilmiştir. Fa kāġad/kāġaḏ (a.a.) Semerkand'da kullanılan Soğdca biçimden alıntıdır. • Sözcüğün etimolojisi muammadır. Fa "saman" ile ilgisi düşünülebilir.

Benzer sözcükler: iskambil kâğıdı, kâğıt helvası, kâğıt oynamak, saman kâğıdı, tuvalet kâğıdı, zımpara kâğıdı


24.03.2015
kağnı

<< ETü kaŋlı iki tekerlekli yük arabası ~? Çin qionglu 穹廬 zkıl çadır

kağşa|mak

<< ETü koġşa- içi boşalmak, koflaşmak ETü koġuş içi boş, kof +(g)A-

kâh

Fa gāh/gah گاه z1. yer, makam, durak, 2. kez, defa

kah kah

onom yüksek gülme sesi

kahhar

Ar ḳahhār قَهَّار z [#ḳhr faˁˁāl mesl.] çok kahredici Ar ḳahara قَهَرَ zyendi, ezdi, kahretti