küre|mek

küpeşte

Yeni Yunanca kupastí κουπαστί z "kürek dayama yeri" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca kupí κουπί z "kürek" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kōpē κώπη z sözcüğünden evrilmiştir.

kür

Fransızca cure "tedavi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince cura "ilgi, ihtimam, gözkulak olma, nöbet tutma, tedavi" sözcüğünden evrilmiştir. (Kaynak: E-M 159) Bu sözcük Arkaik Latince aynı anlama gelen coisa sözcüğünden evrilmiştir.

kürar

Fransızca curare "Güney Amerika yerlilerinin ok uçlarında kullandığı zehir" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca aynı anlama gelen curaré sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük O. Amerika dillerinden Karib dilinde bir sözcükten alıntıdır.

küratör

Fransızca curateur veya İngilizce curator "yeddiemin, korunması için bir malın teslim edildiği kimse" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince curator "bir işe gözkulak olan kimse" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince curare "bakmak, gözkulak olmak, tedavi etmek" fiilinden +()tor ekiyle türetilmiştir.

kürdan

Fransızca cure-dent "«diş temizler», diş temizleme çıtası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca curer "ihtimam göstermek, temizlemek" (NOT: Bu sözcük Latince curare "bakmak, gözkulak olmak" fiilinden evrilmiştir. ) ve Fransızca dent "diş" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen dens, dent- sözcüğünden evrilmiştir. )

küre|mek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
at küridi [ayaklarıyla toprağı eşeledi], ol karıġ küridi [karı küredi]

Köken

Eski Türkçe küri- "toprak eşelemek" fiilinden evrilmiştir.

Benzer sözcükler

kürenmek, küretmek, kürümek

Bu maddeye gönderenler

kürek


30.03.2015
küre1

Arapça krw kökünden gelen kurra(t) كرّة z "top" sözcüğünden alıntıdır.

küre2

Arapça kwr kökünden gelen kūra(t) كورة z "körük, demir eritme düzeneği, demir fırını" sözcüğünden alıntıdır.

kürek

Eski Türkçe kürgek "küreme aleti" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe küri- "eşmek, kazımak" fiilinden Eski Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

küriyum

Yeni Latince curium "radyoaktif bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1944 Glenn T. Seaborg, Ralph A. James, Albert Ghiorso, Amer. fizikçiler.) Latince sözcük Marie Curie "Polonya asıllı Fransız kimyacı (1867-1934)" özel adından +ium ekiyle türetilmiştir.

kürk

Eski Türkçe kürk "hayvan postu" sözcüğünden evrilmiştir.