küçümse|mek

kuzu

<< ETü kozı/kuzı koyun yavrusu

kübik

Fr cubique 1. küp şeklinde olan, 2. kübizm akımına ait ≈ Fr cubisme temel geometrik şekilleri kullanan bir modern sanat akımı Fr cube kare prizması

kübra

Ar kubrāˀ كبراء z [#kbr fuˁlāˀ sf. fem.] büyük (şey veya kadın) Ar kabīr كبير z [faˁīl sf. ] büyük

küçük

<< TTü kiçicük [küç.] ETü kiçi küçük, yavru +çUk çoc

küçümen

TTü küçük +mAn

küçümse|mek

[ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
küçüksemek: Küçük görmek, değer vermemek. [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
küçümsemek: Küçüksemek.

TTü küçük +sA- << TTü küçükse-


24.12.2015
küf

<< OTü-KT küf çürüme ≈ ETü küvij a.a.

küfe

Ar kuffa(t) كفّة zhasırdan veya ince tahtadan yapılmış sepet ≈ Süry kəpāpā/kəpāptā ܟܦܦܬܐ za.a. ≈ Akad ḳuppu/ḳuppatu (sebze, meyve, et vb. için) hasır veya tahtadan yapılmış sandık

küfeki

Yun kufáki κουφάκι z [küç.] ponza taşı veya talk ≈ EYun kouphólithos κοῦφολιθος zsüngersi kireç taşı EYun koûphos κοῦφος zkof, hafif

küffar

Ar kuffār كفّار z [#kfr fuˁˁāl çoğ.] kâfirler Ar kāfir كافر z [t.]

küfran

Ar kufrān كفران z [#kfr fuˁlān msd.] dini reddetme, nimeti inkâr etme ≈ Aram kaphrān כַּפְרָן z [#kpr] inkârcı, dinsiz