kösemen

körpe

Eski Türkçe körpe "geç mahsul" sözcüğünden evrilmiştir.

körük

Eski Türkçe kȫrük "demirci körüğü" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *kövrük biçiminden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

kös

Farsça kūs veya kōs كوس z "tokmakla vurma, büyük davul" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça koftan, kūs كوفتن, كوس z "dövmek, tokmakla vurmak, ezmek, öğütmek" fiilinden türetilmiştir.

köse

Farsça kūsa كوسه z "seyrek sakallı veya sakalsız" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kōsag sözcüğünden evrilmiştir.

kösele

Farsça gawsāla گوساله z "bir yıllık inek, dana" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça gaw veya گو z "inek" ve Farsça sāla ساله z "yıllık" sözcüklerinin bileşiğidir.

kösemen
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Câmiü'l-Fürs, 1501]
nehāz [Fa.]: Erkeç, yaˁnī keçinin erkeği (...) ve kösem ki koyunun önince yürür. [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
kösem, kösemen: Kavgacı koyun ve keçi (...) Türkīde kösen, aygır ve kösemen manasına.

Köken

Türkiye Türkçesi kösen veya kösem "sürünün önünden yürüyen koç" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +mAn ekiyle türetilmiştir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

Benzer sözcükler

kösem

Bu maddeye gönderenler

kösnü


18.09.2017
kösnü

Türkiye Türkçesi kösnü- "(dişi) azmak, kızışmak" fiilinden türetilmiştir. Türkçe fiil Türkiye Türkçesi kösen "erkek koyun veya keçi, kösem" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

köstebek

Orta Türkçe közsiz tebek veya temek "«kör fare», köstebek" sözcüğünden evrilmiştir.

köstek

Farsça yazılı örneği bulunmayan *kūstak "vurulan şey, vurgu" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça kūstan كوستن z "vurmak, dövmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Farsça aynı anlama gelen koftan, kūs كوفتن z sözcüğünden türetilmiştir.

köşe

Farsça gōşa گوشه z "bucak, zaviye" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen gōşak sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen gaoşa- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *geu- "bükmek, kırmak" kökünden türetilmiştir.

köşebent

Farsça gōşe-band گوشه بند z "köşe bağı" sözcüğünden alıntıdır.