jurnal

judo

Jap judo 1880'lerde Jigoro Kano tarafından geliştirilen beden eğitimi yöntemi § Jap yumuşak, zarif Jap yöntem

jul

Fr joule fizikte enerji birimi öz J.-P. Joule İngiliz fizikçi (1818-1889)

jumbo

İng jumbo çok büyük boy, battal boy (sıfat) öz Jumbo 1865'te Londra Hayvanat Bahçesinde gösterilen, daha sonra Barnum sirkine satılan büyük Afrika fili Swa jumbe şef, reis

junior

İng junior genç, birkaç kişiden daha küçük olanı Lat iunior [kıy.] daha genç Lat iuvenis genç +ior

junkie

İng junkie uyuşturucu bağımlısı İng junk çöp, argoda uyuşturucu madde

jurnal

"gemi güncesi" [ Kahane & Tietze, The Lingua Franca in the Levant, 1827]
sefīne süvarisi avan-ı sefāretde kendi bizzat dahi bir curnal-ı mahsūsu kemāl-i dikkat ü ihtimām ile tahrīr ve imlā "... gazete" [ Şinasi, Tasvir-i Efkâr makaleleri, 1860]
tabaa-i gayrimüslimīnin kendi lisanları üzere çıkarıkları jurnaller "... ihbar pusulası" [ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, <1900]
şapka giymiş diye jurnal verdiler, komiser bey istiyor

Fr journal 1. günlük, yevmiye, 2. günce, 3. günlük gazete << Lat diurnalis günlük Lat dies, gen. diu gün +al° << HAvr *di̯ḗws gün, güneş

 dev

Not: 19. yy sonunda yaygınlaşan "birini polise ihbar etme" anlamı, "birisi hakkında günce tutmak" fikrinden türemiştir. • Latince dies "gün" ile aynı HAvr kökünden Lat deus "tanrı", EYun Zeus "gök tanrı", Sans deva "tanrı", ve Ave daiva- "yenilip yer altına inen eski devir tanrısı, dev".

Benzer sözcükler: jurnalci, jurnalist, jurnalizm, jurnallemek

Bu maddeye gönderenler: abajur (panjur), ajur, bonjur, diyet3, meridyen


16.08.2017
jübile

Fr jubilé yaşamda bir kere yapılan kutlama, özellikle ellinci yıl kutlaması << OLat iubilaeus a.a. EYun iōbēlaíos ιωβηλαίος za.a. İbr şenāt ha-yōbēl שנת היובל zTevrat'a göre elli yılda bir yapılan ve borularla ilan edilen kutlama İbr yōbēl יובל zkutlama borusu, törensel boynuz

jülyen

Fr/İng julienne ince şerit halinde doğranmış sebze öz (Fr) Jules/Julien erkek adı Lat Iulius/Iulianus a.a.

Jüpiter

Fr Jupiter eski Roma dininde gök tanrı, bir gezegen Lat Iupiter a.a. << HAvr *di̯ḗws-ph₂tḗr gök baba, Hintavrupa dininde baş tanrı

jüpon

Fr jupon iç etek İt giuppone [büy.] omuzdan askılı cübbe-eteklik İt giuppa cübbe +on Ar cubba(t) جبّة za.a.

jüri

İng jury yargı heyeti EFr jurée a.a. << OLat iurata [pp. fem.] a.a. Lat iurare [den.] mahkeme etmek, yemin etmek +()t° Lat ius, iur- yasa, töre, yasak << HAvr *h₂i̯éw-es (*ai̯éw-es) a.a.