judo

jokey

İngilizce jockey "1. köylü uşak [esk.], at uşağı [esk.], yamak, 2. yarış atı binicisi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük jock "Jack adının Kuzey İngiltere şivesinde söylenişi" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince iacobus "bir erkek adı" özel adından alıntıdır. Bu sözcük İbranice yaˁḳōb יעקב z "«ardından gelen, sonraki», bir erkek adı, Yakup" sözcüğünden alıntıdır. İbranice sözcük İbranice ˁāḳab עקב z "izleme, peşinden gitme" fiilinden türetilmiştir.

jonglör

Fransızca jongleur "cambaz" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince ioculator "soytarı, cambaz" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Geç Latince ioculare "şakalarla eğlendirmek, soytarılık yapmak" fiilinden türetilmiştir. Geç Latince fiil Latince iocus "şaka, kelime oyunu" sözcüğünden +ul° ekiyle türetilmiştir.

joystick

İngilizce joystick "1. uçaklarda kumanda çubuğu, 2. bilgisayarlarda oyun çubuğu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce stick "çubuk, değnek" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *stikkon "ucu sivri çubuk veya kazık" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Germence yazılı örneği bulunmayan *stik- "saplamak, sivri şey sokmak" fiilinden türetilmiştir.

jöle

Fransızca gelée "1. donmuş şey, buz, 2. pelte kıvamında madde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince gelata "donmuş şeyler" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince gelare "donmak, dondurmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatı nötr çoğuludur. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *gel-¹ biçiminden evrilmiştir.

jön

Fransızca jeun "genç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen iuvenis sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *h₂i̯uh₁en- (*ai̯ūen-) biçiminden evrilmiştir.

judo
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1951]
Japonların an'anevi sporu judoda da üstün bir bilgiye sahiptir

Köken

Japonca judo "1880'lerde Jigoro Kano tarafından geliştirilen beden eğitimi yöntemi" sözcüğünden alıntıdır. Japonca sözcük Japonca "yumuşak, zarif" ve Japonca "yöntem" sözcüklerinin bileşiğidir.

Bu maddeye gönderenler

aikido, tekvando


13.01.2015
jul

Fransızca joule "fizikte enerji birimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük J.-P. Joule "İngiliz fizikçi (1818-1889)" özel adından türetilmiştir.

jumbo

İngilizce jumbo "çok büyük boy, battal boy (sıfat)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Jumbo "1865'te Londra Hayvanat Bahçesinde gösterilen, daha sonra Barnum sirkine satılan büyük Afrika fili" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Swahili dilinde jumbe "şef, reis" sözcüğünden alıntıdır.

junior

İngilizce junior "genç, birkaç kişiden daha küçük olanı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince iunior "daha genç" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince iuvenis "genç" sözcüğünün kıyas halidir.

junkie

İngilizce junkie "uyuşturucu bağımlısı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce junk "çöp, argoda uyuşturucu madde" sözcüğünden türetilmiştir.

jurnal

Fransızca journal "1. günlük, yevmiye, 2. günce, 3. günlük gazete" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince diurnalis "günlük" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince dies, gen. diu "gün" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *di̯ḗws "gün, güneş" biçiminden evrilmiştir.