jinekoloji

jile

Fransızca gilet "yelek" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca jileco "Türk usulü kolsuz yelek" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Türkiye Türkçesi yelek sözcüğünden alıntıdır.

jilet

Gillette "traş bıçağı markası" ticari markasından alıntıdır. Bu sözcük King Camp Gillette "Amerikalı sanayici (1855-1932)" özel adından türetilmiştir.

jimnastik

Fransızca gymnastique "beden eğitimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca gymnastikós γυμναστικός z "idman, beden eğitimi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca gymnázō γυμνάζω z "çıplanmak, çıplak olarak idman yapmak" sözcüğünden +istik° ekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca gymnós γυμνός z "çıplak" sözcüğünden türetilmiştir.

jimnazyum

İngilizce gymnasium "beden eğitimi salonu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca gymnásion γυμνάσιον z sözcüğünden alıntıdır.

jinek(o)+

Fransızca gynéco+ veya İngilizce gynaeco+ "[bileşik adlarda] kadın" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca gynḗ veya gynaíkē γυνή/γυναίκη z "kadın" sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷnéh₂- (*gʷnā́-) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *gʷḗn kökünden türetilmiştir. )

jinekoloji
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1933]
Türk jinekoloji cemiyeti 8 teşrinisanide aylık içtimaını Prof. Dr. Kenan Tevfik Beyin reisliği altında aktetmiştir. [ Cumhuriyet - gazete, 1936]
Operatör-Jinekolog Dr. Cafer Tayyar, Paris Tıb Fakültesi sabık asistanı

Köken

Fransızca gynécologie "kadın hastalıkları uzmanlığı" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için jinek(o)+, +log maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

jinekolog, jinekolojik


13.01.2015
jingle

İngilizce jingle "tekerleme, basit şarkı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

jips

Fransızca gypse "alçıtaşı, kalsiyum sülfat minerali" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen gypsum veya gypsus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca gýpsos γύψος z "alçı veya tebeşir" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Aramice/Süryanice gipsīm גּׅפְסׅים z "macun, alçı" sözcüğü ile eş kökenlidir.

jiroskop

Fransızca gyroscope "ekseni etrafında dönerek dengeyi sağlayan bir alet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca gýros γύρος z "dönme" ve Eski Yunanca sképō, skop- σκέπω, σκοπ- z "gözlemek, gözetmek" sözcüklerinin bileşiğidir.

jogging

İngilizce jogging "idman amaçlı koşu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to jog "ittirmek, koşmak" fiilinden +ing ekiyle türetilmiştir.

joker

İngilizce joker "1. şakacı, 2. iskambilde bir kâğıt" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce joke "(ad) şaka, (fiil) şaka yapmak" fiilinden +er ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince iocus "şaka, söz oyunu" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *i̯ok-o-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *i̯ek- "söz" kökünden türetilmiştir.