jimnazyum

jigolo

Fransızca gigolo "dansçı [esk.], para veya hizmet karşılığı bir kadına eşlik eden erkek" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca gigue "1. hoplama, zıplama, 2. bir tür dans" sözcüğünden türetilmiştir.

jikle

Fransızca gicleur "otomobil motorunun soğukken kolay çalışmasını sağlayan aygıt" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca gicler "sıçramak, aniden harekete geçmek" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *cisculare fiilinden evrilmiştir.

jile

Fransızca gilet "yelek" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca jileco "Türk usulü kolsuz yelek" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Türkiye Türkçesi yelek sözcüğünden alıntıdır.

jilet

Gillette "traş bıçağı markası" ticari markasından alıntıdır. Bu sözcük King Camp Gillette "Amerikalı sanayici (1855-1932)" özel adından türetilmiştir.

jimnastik

Fransızca gymnastique "beden eğitimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca gymnastikós γυμναστικός z "idman, beden eğitimi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca gymnázō γυμνάζω z "çıplanmak, çıplak olarak idman yapmak" sözcüğünden +istik° ekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca gymnós γυμνός z "çıplak" sözcüğünden türetilmiştir.

jimnazyum
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1955]
Türkiye'nin tek jimnazyumundaki buhar banyosunu, Fin hamamını ve ultra viole lâmbalarını görenler

Köken

İngilizce gymnasium "beden eğitimi salonu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca gymnásion γυμνάσιον z sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için jimnastik maddesine bakınız.


13.01.2015
jinek(o)+

Fransızca gynéco+ veya İngilizce gynaeco+ "[bileşik adlarda] kadın" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca gynḗ veya gynaíkē γυνή/γυναίκη z "kadın" sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷnéh₂- (*gʷnā́-) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *gʷḗn kökünden türetilmiştir. )

jinekoloji

Fransızca gynécologie "kadın hastalıkları uzmanlığı" sözcüğünden alıntıdır.

jingle

İngilizce jingle "tekerleme, basit şarkı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

jips

Fransızca gypse "alçıtaşı, kalsiyum sülfat minerali" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen gypsum veya gypsus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca gýpsos γύψος z "alçı veya tebeşir" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Aramice/Süryanice gipsīm גּׅפְסׅים z "macun, alçı" sözcüğü ile eş kökenlidir.

jiroskop

Fransızca gyroscope "ekseni etrafında dönerek dengeyi sağlayan bir alet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca gýros γύρος z "dönme" ve Eski Yunanca sképō, skop- σκέπω, σκοπ- z "gözlemek, gözetmek" sözcüklerinin bileşiğidir.