jeoloji

jenerik

Fransızca générique "1. genele ait, alelumum, 2. filmin başlangıç bölümü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince genus, gener- "soy, tür" sözcüğünden +ic° ekiyle türetilmiştir.

jenga

Jenga "tahta parçalarıyla oynanan bir beceri oyunu" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1983 Leslie Scott, İng. girişimci) Bu sözcük Swahili dilinde jenga "bina, inşa etmek" fiilinden türetilmiştir.

jenital

Fransızca génital "üreme organına ait" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen genitalis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince gignere, genit- "doğurmak" fiilinden +al° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ǵenh₁- (*ǵen-) "doğurmak" kökünden türetilmiştir.

jenosit

Fransızca génocide veya İngilizce genocide "soykırım" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1944 Raphael Lemkin, Amer. hukukçu.) Bu sözcük Latince genus "soy, ırk" ve Latince cidus "öldüren, öldürme" sözcüklerinin bileşiğidir.

jeodezi

Fransızca géodésie "arazi ölçümü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca gḗ γή z "toprak" ve Eski Yunanca daíō, dais- δαίω, δαισ- z "bölmek, pay etmek" sözcüklerinin bileşiğidir.

jeoloji
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ İbrahim Edhem Paşa, Medhal-i İlm-i Jeoloji, 1863]
Medhal-i ˁilm-i jeoloji [makale başlığı]

Köken

Fransızca géologie "yeryüzü-bilimi, yerbilim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen geologia sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1603 Ulisse Aldovandi, İt. doğabilimci.)

Daha fazla bilgi için ge(o)+, +log maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

jeolog, jeolojik


27.06.2020
jest

Fransızca geste "davranış, eylem" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince gestum "yapılan şey" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince gerere "kılmak, eylemek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatı nötrüdür.

jet

İngilizce jet "(ad) fıskiye, fışkıran şey, hava püskürtmeli uçak motoru, (fiil) püskürtmek" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca jette "atım" veya Fransızca jeter "atmak" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca fiil Latince aynı anlama gelen iactare fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince aynı anlama gelen iacere, iact- fiilinin isimden türetilmiş fiilidir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *i̯ek-i̯é- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(H)i̯eh₁- (*i̯ē-) "atmak" kökünden türetilmiştir.

jetlag

İngilizce jet lag "saat farkından dolayı uyku düzeninin bozulması" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce jet "hızlı uçak" ve İngilizce lag "geri kalmak, sarkmak" sözcüklerinin bileşiğidir.

jeton

Fransızca jeton "(kutuya) atılan şey, mekanik ödeme cihazlarında kullanılan metal bilet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca jeter "atmak" fiilinden +on ekiyle türetilmiştir.

jigolo

Fransızca gigolo "dansçı [esk.], para veya hizmet karşılığı bir kadına eşlik eden erkek" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca gigue "1. hoplama, zıplama, 2. bir tür dans" sözcüğünden türetilmiştir.