jenga

+jen2
jenealoji

Fransızca généalogie "şecere ilmi, soy ağacı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca genealogía γενεᾱλογία z "şecere ilmi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca geneá γενεά z "üreme, soy, zürriyet" ve Eski Yunanca lógos λόγος z "söz" sözcüklerinin bileşiğidir.

jenerasyon

Fransızca génération "üreme, üretim, nesil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince generatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince generare "üremek, üretmek" fiilinden +()tion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince genus, gener- "soy, zürriyet" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

jeneratör

Fransızca générateur "1. üretici, 2. " sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince generator "doğuran, üreten" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince generare "üretmek" fiilinden +()tor ekiyle türetilmiştir.

jenerik

Fransızca générique "1. genele ait, alelumum, 2. filmin başlangıç bölümü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince genus, gener- "soy, tür" sözcüğünden +ic° ekiyle türetilmiştir.

jenga
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1997]
Geçen yıl ilki düzenlenen Akmerkez Jenga Turnuvası'nın ikincisi önceki gün büyük bir katılımla gerçekleşti.

Köken

Jenga "tahta parçalarıyla oynanan bir beceri oyunu" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1983 Leslie Scott, İng. girişimci) Bu sözcük Swahili dilinde jenga "bina, inşa etmek" fiilinden türetilmiştir.


28.12.2017
jenital

Fransızca génital "üreme organına ait" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen genitalis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince gignere, genit- "doğurmak" fiilinden +al° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ǵenh₁- (*ǵen-) "doğurmak" kökünden türetilmiştir.

jenosit

Fransızca génocide veya İngilizce genocide "soykırım" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1944 Raphael Lemkin, Amer. hukukçu.) Bu sözcük Latince genus "soy, ırk" ve Latince cidus "öldüren, öldürme" sözcüklerinin bileşiğidir.

jeodezi

Fransızca géodésie "arazi ölçümü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca gḗ γή z "toprak" ve Eski Yunanca daíō, dais- δαίω, δαισ- z "bölmek, pay etmek" sözcüklerinin bileşiğidir.

jeoloji

Fransızca géologie "yeryüzü-bilimi, yerbilim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen geologia sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1603 Ulisse Aldovandi, İt. doğabilimci.)

jest

Fransızca geste "davranış, eylem" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince gestum "yapılan şey" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince gerere "kılmak, eylemek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatı nötrüdür.