jenerik

+jen

Fr +gène İng +gene/+genous [bileşik adlarda] 1. doğuran, 2. soy, tür EYun genḗs, genēt- γενής, γενητ- zdoğuran EYun génos γένος zsoy, zürriyet, nesil

+jen2
jenealoji

Fr généalogie şecere ilmi, soy ağacı EYun genealogía γενεᾱλογία zşecere ilmi § EYun geneá γενεά züreme, soy, zürriyet EYun lógos λόγος zsöz +ia

jenerasyon

Fr génération üreme, üretim, nesil Lat generatio Lat generare [den.] üremek, üretmek +(t)ion Lat genus, gener- soy, zürriyet

jeneratör

Fr générateur 1. üretici, 2. a.a. Lat generator doğuran, üreten Lat generare üretmek +(t)or

jenerik

"filmin başlangıç bölümü" [ Milliyet - gazete, 1955]
jenerik yazıları ile beraber kulakları doldurmaya başlayan canlı Latin Amerika müziği "... markasız ürün" [ Hürriyet - gazete, 1999]
Türkiye'de bulunan ve nitrat içeren ilaçların jenerik isimleri şunlar

Fr générique 1. genele ait, alelumum, 2. filmin başlangıç bölümü Lat genus, gener- soy, tür +ic°

 gen(o)+

Not: Fransızca sözcüğün ikinci anlamı eskiden sinema filminin bilet almadan da seyredilebilen tanıtıcı bölümü için kullanılmıştır. “Markasız ürün” anlamı çağdaş İngilizce kullanımdan alınmıştır.


11.12.2015
jenga

marka Jenga tahta parçalarıyla oynanan bir beceri oyunu (İlk kullanım: 1983 Leslie Scott, İng. girişimci) Swa jenga bina, inşa etmek

jenital

Fr génital üreme organına ait Lat genitalis a.a. Lat gignere, genit- doğurmak +al° HAvr *ǵenh₁- (*ǵen-) doğurmak

jenosit

Fr génocide İng genocide soykırım (İlk kullanım: 1944 Raphael Lemkin, Amer. hukukçu.) § Lat genus soy, ırk Lat cidus öldüren, öldürme

jeodezi

Fr géodésie arazi ölçümü § EYun gḗ γή ztoprak EYun daíō, dais- δαίω, δαισ- zbölmek, pay etmek +ia

jeoloji

Fr géologie yeryüzü-bilimi, yerbilim YLat geologia a.a. (İlk kullanım: 1603 Ulisse Aldovandi, İt. doğabilimci.)