jülyen

jumbo

İngilizce jumbo "çok büyük boy, battal boy (sıfat)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Jumbo "1865'te Londra Hayvanat Bahçesinde gösterilen, daha sonra Barnum sirkine satılan büyük Afrika fili" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Swahili dilinde jumbe "şef, reis" sözcüğünden alıntıdır.

junior

İngilizce junior "genç, birkaç kişiden daha küçük olanı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince iunior "daha genç" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince iuvenis "genç" sözcüğünün kıyas halidir.

junkie

İngilizce junkie "uyuşturucu bağımlısı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce junk "çöp, argoda uyuşturucu madde" sözcüğünden türetilmiştir.

jurnal

Fransızca journal "1. günlük, yevmiye, 2. günce, 3. günlük gazete" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince diurnalis "günlük" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince dies, gen. diu "gün" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *di̯ḗws "gün, güneş" biçiminden evrilmiştir.

jübile

Fransızca jubilé "yaşamda bir kere yapılan kutlama, özellikle ellinci yıl kutlaması" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen iubilaeus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen iōbēlaíos ιωβηλαίος z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük İbranice şenāt ha-yōbēl שנת היובל z "Tevrat'a göre elli yılda bir yapılan ve borularla ilan edilen kutlama" deyiminden alıntıdır. İbranice deyim İbranice yōbēl יובל z "kutlama borusu, törensel boynuz" sözcüğünden türetilmiştir.

jülyen
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1997]
25 gr. havuç jülyen doğranmış

Köken

Fransızca ve İngilizce julienne "ince şerit halinde doğranmış sebze" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük öz (Fr) Jules veya Julien "erkek adı" özel adından alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen Iulius veya Iulianus özel adından alıntıdır.

Ek açıklama

Romalı devlet adamı C. Julius Caesar'ın aile adı, eski Roma aşiretlerinden Julii aşiretine mensup demektir.


28.08.2014
Jüpiter

Fransızca Jupiter "eski Roma dininde gök tanrı, bir gezegen" özel adından alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen Iupiter özel adından alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *di̯ḗws-ph₂tḗr "gök baba, Hintavrupa dininde baş tanrı" biçiminden evrilmiştir.

jüpon

Fransızca jupon "iç etek" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca giuppone "omuzdan askılı cübbe-eteklik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca giuppa "etek, cübbe" sözcüğünün büyütme halidir. İtalyanca sözcük Arapça cubba(t) جبّة z "cübbe" sözcüğünden alıntıdır.

jüri

İngilizce jury "yargı heyeti" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen jurée sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen iurata fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince iurare "mahkeme etmek, yemin etmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatı dişilidir. Latince fiil Latince ius, iur- "yasa, töre, yasak" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *h₂i̯éw-es (*ai̯éw-es) biçiminden evrilmiştir.

jüristokrasi

İngilizce juristocracy "yargıçlar iktidarı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce jurist "yargıç" (NOT: Bu sözcük Latince ius, iur- "hukuk" sözcüğünden türetilmiştir. ) ve İngilizce +cracy sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce parçacık Eski Yunanca krátos κράτος z "güç, iktidar" sözcüğünden türetilmiştir. )

jüstifikasyon

Fransızca ve İngilizce justification "doğrultma, düz kılma, haklı kılma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince iustificare "adil ve doğru kılma" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince iustum facere deyiminden evrilmiştir. Latince deyim Latince iustus "doğru, adil" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince ius, iur- "hukuk, yasa" sözcüğü ile eş kökenlidir.