izlenim

izdüşüm
izhar

Ar iẓhār إظهار z [#ẓhr ifˁāl IV msd.] görünür kılma, gösterme Ar ẓahara ظَهَرَ zbelirdi, göründü

izin

Ar iḏn إذن z [#Aḏn fiˁl msd.] kulak verme, bir dileği kabul etme Ar aḏina أذن zdinledi, kulak verdi Ar uḏn اذن zkulak (≈ Aram ˀednā אדנא za.a. ≈ Akad uznu a.a. )

izle|mek

ETü iz +lA-

izlek

TTü izle- +Uk

izlenim

YTü: "intiba" [ Nurullah Ataç, 1954]
Yeni ozanlarımız bir olayı anlatan uzun yırlardan çok bir izlenimi (intibaı) belirtmeğe çalışan kısa yırlar yazıyorlar. YTü: izlenimcilik "empresyonizm" [ Milliyet - gazete, 1967]
Fransız resminde genellikle 'Impressionisme' diye anılan bizde de 'İzlenimcilik' adı verilen bu resim sanatı türü

TTü izlen- +Im

 izle-

Not: Yeni Osmanlıca inṭıbaˁ < ṭabˁ "damga basma, iz bırakma" sözcüğüne kıyasla üretilmiştir. Osmanlıca sözcük, Fr impression çevirisidir.

Benzer sözcükler: izlenimcilik


13.01.2015
izmarit1

İt smarrito 1. kayıp, ziyan, 2. şaşkın İt smarrire 1. kaybetmek, 2. şaşırmak Ger *marrjan şaşırmak, kuşkuya düşmek << HAvr *mors-i̯é- HAvr *mers- şaşmak, kuşkuya düşmek

izmarit2

Yun smarída/smaragdinós σμαρίδα/σμαραγδινός zzümrüt balığı, spicara smaris << EYun smáragdos σμάραγδος zzümrüt

izmihlal

Ar iḍmiḥlāl إضمحلال z [#ḍḥl ifmiˁlāl q. msd.] kaybolup gitme, kuruma, dağılma Ar iḍmaḥalla إضمحلّ zkaybolup gitti, kurudu Ar ḍaḥala ضَحَلَ z(su) kurudu

izobar

Fr/İng isobar eş basınç çizgisi

izole

Fr isoler yalıtmak, yalnızlaştırmak İt isolare kanal açarak bir yeri karadan koparmak, ada yapmak << OLat insulare [den.] a.a. Lat insula ada