ivaz

ittihat

Arapça wḥd kökünden gelen ittiḥād إتّحاد z "birlik, birleşme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aḥad أَحَد z "bir" sözcüğünün iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

ittihaz

Arapça Aχḏ kökünden gelen ittiχāḏ إتّخذ z "elde etme, alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aχaḏa أَخَذَ z "aldı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

ittila

Arapça ṭlˁ kökünden gelen iṭṭilāˁ إطّلاع z "gözetleme, haberdar olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭalaˁa طَلَعَ z "çıktı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

ittisal

Arapça wṣl kökünden gelen ittiṣāl إتّصال z "bitişme, ulaşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waṣala وَصَلَ z "ulaştı, bitişti, temas etti" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

iv|mek

Eski Türkçe év- "hızlı gitmek, acele etmek" fiilinden evrilmiştir.

ivaz
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Mukaddimetü'l-Edeb terc., y. 1300]
ˁivaḍ berdi aŋa teŋri [Tanrı ona bedel verdi]

Köken

Arapça ˁwḍ kökünden gelen ˁiwaḍ عِوَض z "bedel, tazminat" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁāḍa عَاضَ z "bedel saydı, bedel olarak ödedi" fiilinden türetilmiştir.

Ek açıklama

Hacı İvaz/ivad > Hacivat حجى عوض kişi adı, anlam itibariyle Türkçe Satılmış adının eşdeğeridir.

Benzer sözcükler

ivazlı

Bu maddeye gönderenler

ayvaz, taviz


23.03.2019
ivedi

Türkiye Türkçesi yazılı örneği bulunmayan *évet- fiilinden +I(g) ekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe ve Türkiye Türkçesi év- "acele etmek" fiilinden türetilmiştir.

+iyatr

Fransızca +iatre "[bileşik adlarda] doktor, tabip" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca iatrós ιατρός z "doktor, tabip" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca iáomai ιάομαι z "tedavi etmek, derman olmak" fiilinden +tēr ekiyle türetilmiştir.

+iyatri

Fransızca +iatrie veya İngilizce +iatry "[bileşik adlarda] doktorluk, tabiplik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen iatreía ιατρεία z sözcüğünden alıntıdır.

iye

Eski Türkçe idi "sahip, malik, efendi" sözcüğünden evrilmiştir.

iyi

Eski Türkçe edgü "fayda (isim), faydalı, iyi (sıfat)" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ét- "düzenlemek, hazırlamak, yarar kılmak" fiilinden Eski Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.