iv|mek

ittifak

Ar ittifāḳ إتّفاق z [#wfḳ iftiˁāl VIII msd.] uyma, denk gelme, uyuşma, uzlaşma Ar wafiḳa وفق zuydu, denk geldi

ittihat

Ar ittiḥād إتّحاد z [#wḥd iftiˁāl VIII msd.] birlik, birleşme Ar aḥad أَحَد zbir

ittihaz

Ar ittiχāḏ إتّخذ z [#Aχḏ iftiˁāl VIII msd.] elde etme, alma Ar aχaḏa أَخَذَ zaldı

ittila

Ar iṭṭilāˁ إطّلاع z [#ṭlˁ iftiˁāl VIII msd.] gözetleme, haberdar olma Ar ṭalaˁa طَلَعَ zçıktı

ittisal

Ar ittiṣāl إتّصال z [#wṣl iftiˁāl VIII msd.] bitişme, ulaşma Ar waṣala وَصَلَ zulaştı, bitişti, temas etti

iv|mek

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
er iwdi [[adam acele etti]]; kişiler ışḳa iwişdi [[halk bu şeyde telaş etti]] ivegen [ Meninski, Thesaurus, 1680]
ivegen kişi: ˁacūl. Festinans homo [acele eden]. ivecen [ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
ivecen (ankara): Acul. YTü: ivme "Fr acceleration karşılığı" [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
ivme: (fiz.) Hareket halinde bulunan bir şeyin (...) hızında meydana gelen artımın zamana oranı

<< ETü év- hızlı gitmek, acele etmek

Benzer sözcükler: ivecen, ivme

Bu maddeye gönderenler: ivedi


04.03.2019
ivaz

Ar ˁiwaḍ عِوَض z [#ˁwḍ] bedel, tazminat Ar ˁāḍa عَاضَ zbedel saydı, bedel olarak ödedi

ivedi

TTü *évet- +I(g) ETü/TTü év- acele etmek

+iyatr

Fr +iatre [bileşik adlarda] doktor, tabip EYun iatrós ιατρός zdoktor, tabip EYun iáomai ιάομαι ztedavi etmek, derman olmak +tēr

+iyatri

Fr +iatrie İng +iatry [bileşik adlarda] doktorluk, tabiplik EYun iatreía ιατρεία za.a.

iye

<< ETü idi sahip, malik, efendi