ittihaz

itlaf

Arapça tlf kökünden gelen itlāf إتلاف z "telef etme, yok yere harcama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça talifa تلف z "telef oldu, ziyan oldu" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

itmam

Arapça tmm kökünden gelen itmām إتمام z "tamamlama, bitirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tamma تَمَّ z "bitti" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

itriyum

Yeni Latince yttrium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1843 Karl Gustaf Mosander, İsv. kimyacı.) Latince sözcük Ytterby "İsveç'te bir kasaba" özel adından +ium ekiyle türetilmiştir.

ittifak

Arapça wfḳ kökünden gelen ittifāḳ إتّفاق z "uyma, denk gelme, uyuşma, uzlaşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wafiḳa وفق z "uydu, denk geldi" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

ittihat

Arapça wḥd kökünden gelen ittiḥād إتّحاد z "birlik, birleşme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aḥad أَحَد z "bir" sözcüğünün iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

ittihaz
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
seni kendüme yār ve aχı fillāh ve sādıḳı vefādār ittiχāẕ eyledüm

Köken

Arapça Aχḏ kökünden gelen ittiχāḏ إتّخذ z "elde etme, alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aχaḏa أَخَذَ z "aldı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için ahz maddesine bakınız.


22.12.2014
ittila

Arapça ṭlˁ kökünden gelen iṭṭilāˁ إطّلاع z "gözetleme, haberdar olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭalaˁa طَلَعَ z "çıktı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

ittisal

Arapça wṣl kökünden gelen ittiṣāl إتّصال z "bitişme, ulaşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waṣala وَصَلَ z "ulaştı, bitişti, temas etti" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

iv|mek

Eski Türkçe év- "hızlı gitmek, acele etmek" fiilinden evrilmiştir.

ivaz

Arapça ˁwḍ kökünden gelen ˁiwaḍ عِوَض z "bedel, tazminat" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁāḍa عَاضَ z "bedel saydı, bedel olarak ödedi" fiilinden türetilmiştir.

ivedi

Türkiye Türkçesi yazılı örneği bulunmayan *évet- fiilinden +I(g) ekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe ve Türkiye Türkçesi év- "acele etmek" fiilinden türetilmiştir.