itimat

itibar

Ar iˁtibār إعتبار z [#ˁbr iftiˁāl VIII msd.] geçer sayma, saygı gösterme Ar ˁabara عَبَرَ zgeçti

itidal

Ar iˁtidāl إعتدال z [#ˁdl iftiˁāl VIII msd.] dengeli olma, denge Ar ˁadala عَدَلَ zdenk idi, adil idi

itikâf

Ar iˁtikāf إعتكاف z [#ˁkf iftiˁāl VIII msd.] ibadet amacıyla inzivaya çekilme, camiye kapanma Ar ˁakafa عَكَفَ zsabretti, nefsini zaptetti

itikat

Ar iˁtiḳād إعتقاد z [#ˁḳd iftiˁāl VIII msd.] sözleşme, akit, inanç, güvenç Ar ˁaḳada عقد zbağladı, düğümledi

itilaf

Ar ītilāf ايتلاف z [#Alf iftiˁāl VIII msd.] uyum sağlama, uyuşma, dostluk Ar alifa أَلِفَ zuydu, alıştı

itimat

"kendini beğenme, gurur" [ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
bir zünnār gördüm iˁtimāddan / kendü ˁamelim beğenmek gördüm "güvenme" [ Ahmed b. Kadı-i Manyas, Gülistan tercümesi, 1429]
devlet-i dünyāye iˁtimād itmek olmaz

Ar iˁtimād إعتماد z [#ˁmd iftiˁāl VIII msd.] güvenme, (bir şeye veya birine) dayanma Ar ˁamada عَمَدَ zdikti, ayağa kaldırdı, dayadı

 amut

Bu maddeye gönderenler: mutemet


12.05.2015
itina

Ar iˁtināˀ إعتناء z [#ˁny iftiˁāl VIII msd.] önemseme, özen gösterme Ar ˁanā عنا zdüşündürdü, kaygılandırdı, önem ve anlam taşıdı

itiraf

Ar iˁtirāf إعتراف z [#ˁrf iftiˁāl VIII msd.] bildiğini söyleme, itiraf etme Ar ˁarafa عَرَفَ zbildi

itiraz

Ar iˁtirāḍ إعتراض z [#ˁrḍ iftiˁāl VIII msd.] karşı çıkma, aykırı gelme Ar ˁaraḍa عَرَضَ zkarşı çıktı

itiyat

Ar iˁtiyād إعتياد z [#ˁwd iftiˁāl VIII msd.] adet edinme, alışma Ar ˁāda عَادَ zgeri geldi, yineledi

itizar

Ar iˁtiḏār إعتذار z [#ˁḏr iftiˁāl VIII msd.] özür dileme Ar ˁaḏara عذر zbağışladı