itikat

ithal

Arapça dχl kökünden gelen idχāl إدخال z "içeri sokma, duhul ettirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça daχala دَخَلَ z "içeri girdi" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

itham

Arapça whm kökünden gelen ittihām إتّهام z "töhmet isnat etme, suç atma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wahama وهم z "yanlış kuşkuya kapıldı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

itibar

Arapça ˁbr kökünden gelen iˁtibār إعتبار z "geçer sayma, saygı gösterme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁabara عَبَرَ z "geçti" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

itidal

Arapça ˁdl kökünden gelen iˁtidāl إعتدال z "dengeli olma, denge" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁadala عَدَلَ z "denk idi, adil idi" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

itikâf

Arapça ˁkf kökünden gelen iˁtikāf إعتكاف z "ibadet amacıyla inzivaya çekilme, camiye kapanma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁakafa عَكَفَ z "sabretti, nefsini zaptetti" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

itikat
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Edib Ahmed, Atebet-ül Hakayık, 1250? yılından önce]
kim erse bu tört işke bad iˁtiḳād [bu dört yoldaşa kim kötü inan etse]

Köken

Arapça ˁḳd kökünden gelen iˁtiḳād إعتقاد z "sözleşme, akit, inanç, güvenç" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḳada عقد z "bağladı, düğümledi" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için akit maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

mutekit


06.04.2015
itilaf

Arapça Alf kökünden gelen ītilāf ايتلاف z "uyum sağlama, uyuşma, dostluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça alifa أَلِفَ z "uydu, alıştı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

itimat

Arapça ˁmd kökünden gelen iˁtimād إعتماد z "güvenme, (bir şeye veya birine) dayanma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁamada عَمَدَ z "dikti, ayağa kaldırdı, dayadı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

itina

Arapça ˁny kökünden gelen iˁtināˀ إعتناء z "önemseme, özen gösterme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁanā عنا z "düşündürdü, kaygılandırdı, önem ve anlam taşıdı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

itiraf

Arapça ˁrf kökünden gelen iˁtirāf إعتراف z "bildiğini söyleme, itiraf etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁarafa عَرَفَ z "bildi" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

itiraz

Arapça ˁrḍ kökünden gelen iˁtirāḍ إعتراض z "karşı çıkma, aykırı gelme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaraḍa عَرَضَ z "karşı çıktı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.