ithaf

ita

Arapça ˁṭw kökünden gelen iˁṭāˀ إعطاء z "hediye verme, bağışlama, ödeme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaṭā عطا z "bağışladı, ödedi" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

itaat

Arapça ṭwˁ kökünden gelen iṭāˁa(t) إطاعة z "boyun eğme, tav olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭāˁa طَاعَ z "boyun eğdi" fiilinin ifˁāla(t) vezninde (IV) masdarıdır.

italik

Fransızca italique "1. İtalya'ya ait, İtalyan tarzı, 2. eğimli matbaa yazısı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalie "İtalya" özel adından +ic° ekiyle türetilmiştir.

iterasyon

Fransızca itération "tekrarlama, tekerrür" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen iteratio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince iterare "tekrarlamak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince iterum "tekrar, bir daha" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

itfa

Arapça ṭfA kökünden gelen iṭfāˀ إطفاء z "söndürme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭafaˀa طفأ z "söndü" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

ithaf
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
ıthāf: Oblatio, donatio.

Köken

Arapça tḥf kökünden gelen itḥāf إتحاف z "hediye etme, adama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tuḥfa(t) تحفة z "hediye" sözcüğünün ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için tuhaf maddesine bakınız.


28.08.2014
ithal

Arapça dχl kökünden gelen idχāl إدخال z "içeri sokma, duhul ettirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça daχala دَخَلَ z "içeri girdi" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

itham

Arapça whm kökünden gelen ittihām إتّهام z "töhmet isnat etme, suç atma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wahama وهم z "yanlış kuşkuya kapıldı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

itibar

Arapça ˁbr kökünden gelen iˁtibār إعتبار z "geçer sayma, saygı gösterme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁabara عَبَرَ z "geçti" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

itidal

Arapça ˁdl kökünden gelen iˁtidāl إعتدال z "dengeli olma, denge" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁadala عَدَلَ z "denk idi, adil idi" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

itikâf

Arapça ˁkf kökünden gelen iˁtikāf إعتكاف z "ibadet amacıyla inzivaya çekilme, camiye kapanma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁakafa عَكَفَ z "sabretti, nefsini zaptetti" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.