italik

işve

Fa işve/şīve إشوه/شيوه znaz, eda, jest, cilve

it

<< ETü ıt köpek

it|mek

<< ETü it- yürütmek, sürmek, kakmak ETü *i-/*iy- yürümek, gitmek +It-

ita

Ar iˁṭāˀ إعطاء z [#ˁṭw ifˁāl IV msd.] hediye verme, bağışlama, ödeme Ar ˁaṭā عطا zbağışladı, ödedi

itaat

Ar iṭāˁa(t) إطاعة z [#ṭwˁ ifˁāla(t) IV msd.] boyun eğme, tav olma Ar ṭāˁa طَاعَ zboyun eğdi

italik

[ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
Lettres italiques [Fr.]: Avrupa yazısının eğri hurufu, italik.

Fr italique 1. İtalya'ya ait, İtalyan tarzı, 2. eğimli matbaa yazısı öz İtalie İtalya +ic°

Not: Venedikli yayıncı Aldus Manutius (1449-1515) tarafından geliştirildiği için.


26.09.2014
iterasyon

Fr itération tekrarlama, tekerrür Lat iteratio a.a. Lat iterare [den.] tekrarlamak +(t)ion Lat iterum tekrar, bir daha

itfa

Ar iṭfāˀ إطفاء z [#ṭfA ifˁāl IV msd.] söndürme Ar ṭafaˀa طفأ zsöndü

ithaf

Ar itḥāf إتحاف z [#tḥf ifˁāl IV msd.] hediye etme, adama Ar tuḥfa(t) تحفة zhediye

ithal

Ar idχāl إدخال z [#dχl ifˁāl IV msd.] içeri sokma, duhul ettirme Ar daχala دَخَلَ ziçeri girdi

itham

Ar ittihām إتّهام z [#whm iftiˁāl VIII msd.] töhmet isnat etme, suç atma Ar wahama وهم zyanlış kuşkuya kapıldı