ita

iştirak

Arapça şrk kökünden gelen iştirāk إشتراك z "ortak olma, ortak alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şarika شَرِكَ z "paylaştı, ortak oldu" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

iştiyak

Arapça şwḳ kökünden gelen iştiyāḳ إشتياق z "arzulama, isteme, istek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şāḳa شَاقَ z "istedi" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

işve

Farsça işve veya şīve إشوه/شيوه z "naz, eda, jest, cilve" sözcüğünden alıntıdır.

it

Eski Türkçe ıt "köpek" sözcüğünden evrilmiştir.

it|mek

Eski Türkçe it- "yürütmek, sürmek, kakmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *i- veya *iy- "yürümek, gitmek" biçiminden Eski Türkçe +It- ekiyle türetilmiştir.

ita
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Câmiü'l-Fürs, 1501]

Köken

Arapça ˁṭw kökünden gelen iˁṭāˀ إعطاء z "hediye verme, bağışlama, ödeme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaṭā عطا z "bağışladı, ödedi" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için atiye maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

aksata, teati


01.09.2017
itaat

Arapça ṭwˁ kökünden gelen iṭāˁa(t) إطاعة z "boyun eğme, tav olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭāˁa طَاعَ z "boyun eğdi" fiilinin ifˁāla(t) vezninde (IV) masdarıdır.

italik

Fransızca italique "1. İtalya'ya ait, İtalyan tarzı, 2. eğimli matbaa yazısı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalie "İtalya" özel adından +ic° ekiyle türetilmiştir.

iterasyon

Fransızca itération "tekrarlama, tekerrür" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen iteratio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince iterare "tekrarlamak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince iterum "tekrar, bir daha" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

itfa

Arapça ṭfA kökünden gelen iṭfāˀ إطفاء z "söndürme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭafaˀa طفأ z "söndü" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

ithaf

Arapça tḥf kökünden gelen itḥāf إتحاف z "hediye etme, adama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tuḥfa(t) تحفة z "hediye" sözcüğünün ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.