istisna

istirdat

Arapça rdd kökünden gelen istirdād إسترداد z "geri isteme, geri alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça radda ردّ z "geri çevirdi" fiilinin istifˁāl vezninde (X) masdarıdır.

istirham

Arapça rḥm kökünden gelen istirḥām إسترحام z "merhamet dileme, rica etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḥima رحم z "merhamet etti" fiilinin istifˁāl vezninde (X) masdarıdır.

istiridye

Yeni Yunanca strídia στρείδια z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca strídion στρείδιον z "«kemik gibi şey», deniz kabuklusu" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen óstreion όστρειον z sözcüğünden evrilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca ostéon οστέον z "kemik" sözcüğü ile eş kökenlidir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₃ésth₁ (*óst) "kemik veya kemiğe benzer kabuk" biçiminden evrilmiştir.

istiskal

Arapça s̠ḳl kökünden gelen istiṯḳāl إستثقال z "ağır bulma, yüksünme, bir sözü hakaret sayma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṯaḳula ثقل z "ağır idi" fiilinin istifˁāl vezninde (X) masdarıdır.

istismar

Arapça s̠mr kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *istiṯmār إستثمار z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṯamara ثمر z "ürün verdi, fayda sağladı" fiilinin istifˁāl vezninde (X) masdarıdır.

istisna
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
istisnā: Excipere, eximere.

Köken

Arapça s̠ny kökünden gelen istiṯnāˀ إستثناء z "gittiği yönün zıddına dönme, bir yemin veya sözleşmeyi geçersiz kılacak şart ileri sürme, genel kurala aykırı olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṯanā ثنا z "ikiledi, katladı" fiilinin istifˁāl vezninde (X) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için sani maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

bilaistisna, istisnai

Bu maddeye gönderenler

müstesna


04.11.2014
istişare

Arapça şwr kökünden gelen istişāra(t) إستشارة z "danışma, görüş sorma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şāra سَارَ z "gösterdi, işaret etti" fiilinin istifˁāla(t) vezninde (X) masdarıdır.

istitrat

Arapça ṭrd kökünden gelen istiṭrād إستطراد z "konudan sapma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭarada "uzaklaştırdı" fiilinin istifˁāl vezninde (X) masdarıdır.

istiva

Arapça swy kökünden gelen istiwā إستوا z "eşitleme, denkleştirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sawiya سَوِىَ z "denk idi" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

istizah

Arapça wḍḥ kökünden gelen istīḍāḥ إستيضاح z "izahat isteme, soruşturma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḍaḥa وضح z "aydınlandı" fiilinin istifˁāl vezninde (X) masdarıdır.

istrongilos

Yeni Yunanca strongílos στρογγύλος z "1. yuvarlak, 2. izmarite benzer bir balık, spicara flexuosa" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca stroggýlos "yuvarlak, top gibi" sözcüğünden evrilmiştir.