istismar

istirahat

Arapça rwḥ kökünden gelen istirāḥa(t) إستراحة z "soluk alma, dinlenme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rāḥa رَاحَ z "soluk aldı" fiilinin istifˁāla(t) vezninde (X) masdarıdır.

istirdat

Arapça rdd kökünden gelen istirdād إسترداد z "geri isteme, geri alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça radda ردّ z "geri çevirdi" fiilinin istifˁāl vezninde (X) masdarıdır.

istirham

Arapça rḥm kökünden gelen istirḥām إسترحام z "merhamet dileme, rica etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḥima رحم z "merhamet etti" fiilinin istifˁāl vezninde (X) masdarıdır.

istiridye

Yeni Yunanca streídia στρείδια z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca streídion στρείδιον z "«kemik gibi şey», deniz kabuklusu" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen óstreion όστρειον z sözcüğünden evrilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca ostéon οστέον z "kemik" sözcüğü ile eş kökenlidir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ost- "kemik veya kemiğe benzer kabuk" sözcüğünden evrilmiştir.

istiskal

Arapça s̠ḳl kökünden gelen istiṯḳāl إستثقال z "ağır bulma, yüksünme, bir sözü hakaret sayma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṯaḳula ثقل z "ağır idi" fiilinin istifˁāl vezninde (X) masdarıdır.

istismar
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Osmanlıca: "[Fr exploiter karşılığı]" [ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
istismar: İşletme, semeresini alma. Kendi menfaati için birini aldatma.

Köken

Arapça s̠mr kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *istiṯmār إستثمار z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṯamara ثمر z "ürün verdi, fayda sağladı" fiilinin istifˁāl vezninde (X) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için semere maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

cinsel istismar, çocuk istismarcısı, istismarcı


10.09.2017
istisna

Arapça s̠ny kökünden gelen istiṯnāˀ إستثناء z "gittiği yönün zıddına dönme, bir yemin veya sözleşmeyi geçersiz kılacak şart ileri sürme, genel kurala aykırı olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṯanā ثنا z "ikiledi, katladı" fiilinin istifˁāl vezninde (X) masdarıdır.

istişare

Arapça şwr kökünden gelen istişāra(t) إستشارة z "danışma, görüş sorma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şāra سَارَ z "gösterdi, işaret etti" fiilinin istifˁāla(t) vezninde (X) masdarıdır.

istitrat

Arapça ṭrd kökünden gelen istiṭrād إستطراد z "konudan sapma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭarada "uzaklaştırdı" fiilinin istifˁāl vezninde (X) masdarıdır.

istiva

Arapça swy kökünden gelen istiwā إستوا z "eşitleme, dengeleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sawiya سَوِىَ z "denk idi" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

istizah

Arapça wḍḥ kökünden gelen istīḍāḥ إستيضاح z "izahat isteme, soruşturma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḍaḥa وضح z "aydınlandı" fiilinin istifˁāl vezninde (X) masdarıdır.