istismar

istirahat

Ar istirāḥa(t) إستراحة z [#rwḥ istifˁāla(t) X msd.] soluk alma, dinlenme Ar rāḥa رَاحَ zsoluk aldı

istirdat

Ar istirdād إسترداد z [#rdd istifˁāl X msd.] geri isteme, geri alma Ar radda ردّ zgeri çevirdi

istirham

Ar istirḥām إسترحام z [#rḥm istifˁāl X msd.] merhamet dileme, rica etme Ar raḥima رحم zmerhamet etti

istiridye

Yun strídia στρείδια z [çoğ.] Yun strídion στρείδιον z«kemik gibi şey», deniz kabuklusu << EYun óstreion όστρειον z [küç.] a.a. ≈ EYun ostéon οστέον zkemik +ion << HAvr *h₃ésth₁ (*óst) kemik veya kemiğe benzer kabuk

istiskal

Ar istiṯḳāl إستثقال z [#s̠ḳl istifˁāl X msd.] ağır bulma, yüksünme, bir sözü hakaret sayma Ar ṯaḳula ثقل zağır idi

istismar

YO: "[Fr exploiter karşılığı]" [ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
istismar: İşletme, semeresini alma. Kendi menfaati için birini aldatma.

Ar *istiṯmār إستثمار z [#s̠mr istifˁāl X msd.] Ar ṯamara ثمر zürün verdi, fayda sağladı

 semere

Benzer sözcükler: cinsel istismar, çocuk istismarcısı, istismarcı


10.09.2017
istisna

Ar istiṯnāˀ إستثناء z [#s̠ny istifˁāl X msd.] gittiği yönün zıddına dönme, bir yemin veya sözleşmeyi geçersiz kılacak şart ileri sürme, genel kurala aykırı olma Ar ṯanā ثنا zikiledi, katladı

istişare

Ar istişāra(t) إستشارة z [#şwr istifˁāla(t) X msd.] danışma, görüş sorma Ar şāra سَارَ zgösterdi, işaret etti

istitrat

Ar istiṭrād إستطراد z [#ṭrd istifˁāl X msd.] konudan sapma Ar ṭarada uzaklaştırdı

istiva

Ar istiwā إستوا z [#swy iftiˁāl VIII msd.] eşitleme, denkleştirme Ar sawiya سَوِىَ zdenk idi

istizah

Ar istīḍāḥ إستيضاح z [#wḍḥ istifˁāl X msd.] izahat isteme, soruşturma Ar waḍaḥa وضح zaydınlandı