istinat

istimbot

İngilizce steamboat "buharlı gemi" sözcüğünden alıntıdır.

istimlak

Arapça mlk kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *istimlāk إستملاك z "mülk edinme, devletleştirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça malaka مَلَكَ z "egemen idi" fiilinin istifˁāl vezninde (X) masdarıdır.

istimna

Arapça mny kökünden gelen istimnāˀ bi'l-yadd إستمناء باليدّ z "«elle meni çekme», mastürbasyon" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça manī مَنِىّ z "meni" sözcüğünün istifˁāl vezninde (X) masdarıdır.

istinabe

Arapça nwb kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *istināba(t) إستنابة z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nāba نَاب z "nöbet tuttu" fiilinin istifˁāla(t) vezninde (X) masdarıdır.

istinaf

Arapça Anf kökünden gelen istiˀnāf إستئناف z "yeniden başlama, baştan alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ānif آنف z "önceki, önde giden" sözcüğünün istifˁāl vezninde (X) masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Arapça anf أنف z "burun" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

istinat
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
istinād: dayanmak. (...) Senden gayri penāhü istinād idecek efendimiz yoktür. Yeni Osmanlıca: istinatgâh [ Sami Paşazade Sezai, Bütün Eserleri, 1908]
Osmanlı milleti ve Osmanlı ordusu da [İttihad ve Terakki Cemiyetinin] istinādgāhıdır.

Köken

Arapça snd kökünden gelen istinād إستناد z "dayanma, dayanak alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sanada سند z "dayandı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için senet maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

istinaden, istinatgâh

Bu maddeye gönderenler

müstenit


17.08.2017
istinkâf

Arapça nkf kökünden gelen istinkāf إستنكاف z "utanarak veya küçümseyerek bir şeyden yüz çevirme, kaçınma, reddetme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nakafa نكف z "küçümsedi, reddetti" fiilinin istifˁāl vezninde (X) masdarıdır.

istinsah

Arapça nsχ kökünden gelen istinsāχ إستنساخ z "belge veya kitabı kopyalama, nüsha çıkarma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nasaχa نسخ z "kopyaladı, temize çekti" fiilinin istifˁāl vezninde (X) masdarıdır.

istintak

Arapça nṭḳ kökünden gelen istinṭāḳ إستنطاق z "konuşturma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naṭaḳa نطق z "konuştu" fiilinin istifˁāl vezninde (X) masdarıdır.

istirahat

Arapça rwḥ kökünden gelen istirāḥa(t) إستراحة z "soluk alma, dinlenme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rāḥa رَاحَ z "soluk aldı" fiilinin istifˁāla(t) vezninde (X) masdarıdır.

istirdat

Arapça rdd kökünden gelen istirdād إسترداد z "geri isteme, geri alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça radda ردّ z "geri çevirdi" fiilinin istifˁāl vezninde (X) masdarıdır.