istinat

istimbot

İng steamboat buharlı gemi

istimlak

Ar *istimlāk إستملاك z [#mlk istifˁāl X msd.] mülk edinme, devletleştirme Ar malaka مَلَكَ zegemen idi

istimna

Ar istimnāˀ bi'l-yadd إستمناء باليدّ z [#mny istifˁāl X msd.] «elle meni çekme», mastürbasyon Ar manī مَنِىّ zmeni

istinabe

Ar *istināba(t) إستنابة z [#nwb istifˁāla(t) X msd.] Ar nāba نَاب znöbet tuttu

istinaf

Ar istiˀnāf إستئناف z [#Anf istifˁāl X msd.] yeniden başlama, baştan alma Ar ānif آنف zönceki, önde giden (≈ Ar anf أنف zburun )

istinat

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
istinād: dayanmak. (...) Senden gayri penāhü istinād idecek efendimiz yoktür. YO: istinatgâh [ Sami Paşazade Sezai, Bütün Eserleri, 1908]
Osmanlı milleti ve Osmanlı ordusu da [İttihad ve Terakki Cemiyetinin] istinādgāhıdır.

Ar istinād إستناد z [#snd iftiˁāl VIII msd.] dayanma, dayanak alma Ar sanada سند zdayandı

 senet

Benzer sözcükler: istinaden, istinatgâh

Bu maddeye gönderenler: müstenit


17.08.2017
istinkâf

Ar istinkāf إستنكاف z [#nkf istifˁāl X msd.] utanarak veya küçümseyerek bir şeyden yüz çevirme, kaçınma, reddetme Ar nakafa نكف zküçümsedi, reddetti

istinsah

Ar istinsāχ إستنساخ z [#nsχ istifˁāl X msd.] belge veya kitabı kopyalama, nüsha çıkarma Ar nasaχa نسخ zkopyaladı, temize çekti

istintak

Ar istinṭāḳ إستنطاق z [#nṭḳ istifˁāl X msd.] konuşturma Ar naṭaḳa نطق zkonuştu

istirahat

Ar istirāḥa(t) إستراحة z [#rwḥ istifˁāla(t) X msd.] soluk alma, dinlenme Ar rāḥa رَاحَ zsoluk aldı

istirdat

Ar istirdād إسترداد z [#rdd istifˁāl X msd.] geri isteme, geri alma Ar radda ردّ zgeri çevirdi