istinaf

istimal

Arapça ˁml kökünden gelen istiˁmāl إستعمال z "1. işe koşma, kullanma, 2. zora koşma, kazuistik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁamala عمل z "işledi, yaptı" fiilinin istifˁāl vezninde (X) masdarıdır.

istimbot

İngilizce steamboat "buharlı gemi" sözcüğünden alıntıdır.

istimlak

Arapça mlk kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *istimlāk إستملاك z "mülk edinme, devletleştirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça malaka مَلَكَ z "egemen idi" fiilinin istifˁāl vezninde (X) masdarıdır.

istimna

Arapça mny kökünden gelen istimnāˀ bi'l-yadd إستمناء باليدّ z "«elle meni çekme», mastürbasyon" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça manī مَنِىّ z "meni" sözcüğünün istifˁāl vezninde (X) masdarıdır.

istinabe

Arapça nwb kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *istināba(t) إستنابة z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nāba نَاب z "nöbet tuttu" fiilinin istifˁāla(t) vezninde (X) masdarıdır.

istinaf
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Osmanlıca: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
istināf: Davaya yeniden bakma. Davayı istināf etmek.

Köken

Arapça Anf kökünden gelen istiˀnāf إستئناف z "yeniden başlama, baştan alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ānif آنف z "önceki, önde giden" sözcüğünün istifˁāl vezninde (X) masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Arapça anf أنف z "burun" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

Daha fazla bilgi için enfiye maddesine bakınız.


28.10.2014
istinat

Arapça snd kökünden gelen istinād إستناد z "dayanma, dayanak alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sanada سند z "dayandı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

istinkâf

Arapça nkf kökünden gelen istinkāf إستنكاف z "utanarak veya küçümseyerek bir şeyden yüz çevirme, kaçınma, reddetme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nakafa نكف z "küçümsedi, reddetti" fiilinin istifˁāl vezninde (X) masdarıdır.

istinsah

Arapça nsχ kökünden gelen istinsāχ إستنساخ z "belge veya kitabı kopyalama, nüsha çıkarma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nasaχa نسخ z "kopyaladı, temize çekti" fiilinin istifˁāl vezninde (X) masdarıdır.

istintak

Arapça nṭḳ kökünden gelen istinṭāḳ إستنطاق z "konuşturma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naṭaḳa نطق z "konuştu" fiilinin istifˁāl vezninde (X) masdarıdır.

istirahat

Arapça rwḥ kökünden gelen istirāḥa(t) إستراحة z "soluk alma, dinlenme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rāḥa رَاحَ z "soluk aldı" fiilinin istifˁāla(t) vezninde (X) masdarıdır.