istinabe

istima

Ar istimāˁ إستماع z [#smˁ iftiˁāl VIII msd.] duyma Ar samaˁa سَمَعَ zduydu, dinledi

istimal

Ar istiˁmāl إستعمال z [#ˁml istifˁāl X msd.] 1. işe koşma, kullanma, 2. zora koşma, kazuistik Ar ˁamala عمل zişledi, yaptı

istimbot

İng steamboat buharlı gemi

istimlak

Ar *istimlāk إستملاك z [#mlk istifˁāl X msd.] mülk edinme, devletleştirme Ar malaka مَلَكَ zegemen idi

istimna

Ar istimnāˀ bi'l-yadd إستمناء باليدّ z [#mny istifˁāl X msd.] «elle meni çekme», mastürbasyon Ar manī مَنِىّ zmeni

istinabe

YO: "başka yerde bulunan tanığın talimatla ifadesini alma" [ Vakit - gazete, 1929]
Mısırda bulunan eski zevcinin de istinabe tariki ile malûmatına müracaat olunması

Ar *istināba(t) إستنابة z [#nwb istifˁāla(t) X msd.] Ar nāba نَاب znöbet tuttu

 naip

Not: 20. yy başlarında türetilmiş Yeni Osmanlıca hukuk terimidir.


14.02.2020
istinaf

Ar istiˀnāf إستئناف z [#Anf istifˁāl X msd.] yeniden başlama, baştan alma Ar ānif آنف zönceki, önde giden (≈ Ar anf أنف zburun )

istinat

Ar istinād إستناد z [#snd iftiˁāl VIII msd.] dayanma, dayanak alma Ar sanada سند zdayandı

istinkâf

Ar istinkāf إستنكاف z [#nkf istifˁāl X msd.] utanarak veya küçümseyerek bir şeyden yüz çevirme, kaçınma, reddetme Ar nakafa نكف zküçümsedi, reddetti

istinsah

Ar istinsāχ إستنساخ z [#nsχ istifˁāl X msd.] belge veya kitabı kopyalama, nüsha çıkarma Ar nasaχa نسخ zkopyaladı, temize çekti

istintak

Ar istinṭāḳ إستنطاق z [#nṭḳ istifˁāl X msd.] konuşturma Ar naṭaḳa نطق zkonuştu