istila

istiklal

Ar istiḳlāl إستقلال z [#ḳll istifˁāl X msd.] 1. küçümseme, hiçe sayma, 2. hükümdarı hiçe sayma, isyan, bağımsızlık Ar ḳalla قَلَّ zaz idi, küçük idi

istikrah

Ar istikrāh إستكراه z [#krh istifˁāl X msd.] iğrenme, nefret etme Ar kariha كَرِهَ ziğrendi

istikrar

Ar istiḳrār إستقرار z [#ḳrr istifˁāl X msd.] kararlı olma, olduğu yerde durma Ar ḳarra قرّ zdurdu, karar kıldı

istikraz

Ar istiḳrāḍ إستقراض z [#ḳrḍ istifˁāl X msd.] faizle borçlanma Ar ḳarḍ قرض zfaizle verilen borç

istikşaf

Ar istikşāf إستكشاف z [#kşf istifˁāl X msd.] bulgulama, çaba ve emekle bulma Ar kaşafa كشف zbuldu

istila

"üstün gelme" [ Ali Bey terc., Kitab-ı Mukaddes, 1665]
niçeye dek düşmanım üzerime istiʿlâ ėder [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
siŋekler ordu-yı islāma üç günde istīlā ėdüp [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
Fransızca 'occupation' denilen harbsiz ve muvakkat zabt ve idare, 'işgāl' veya 'ihrāz' gibi münasebetsiz lugatlerden ise, 'istīlā' veya 'istīlāyı muvakkat' ile tercih olunursa daha münasib olur.

Ar istīlāˀ إستيلاء z [#wly istifˁāl X msd.] üstün gelme, yenme, egemen olma Ar walā وَلَا zbaşında durdu, yönetti

 velayet

Not: 19. yy'a dek "egemen olma" anlamında geçişsiz fiil olarak kullanılır (bir yere veya şeye istila etmek). 20. yy'da geçişli fiil niteliği kazanmıştır (bir yeri istila etmek).

Benzer sözcükler: istilacı

Bu maddeye gönderenler: müstevli


18.02.2018
istilzam

Ar istilzām إستلزام z [#lzm istifˁāl X msd.] gerek sayma, gerektirme, gerekli kılma Ar lazima لزم zgerekti

istim

İng steam buhar << Ger *staum- a.a.

istima

Ar istimāˁ إستماع z [#smˁ iftiˁāl VIII msd.] duyma Ar samaˁa سَمَعَ zduydu, dinledi

istimal

Ar istiˁmāl إستعمال z [#ˁml istifˁāl X msd.] 1. işe koşma, kullanma, 2. zora koşma, kazuistik Ar ˁamala عمل zişledi, yaptı

istimbot

İng steamboat buharlı gemi