istikbal

istihraç

Ar istiχrāc إستخراج z [#χrc istifˁāl X msd.] maden veya gömü çıkarma, (bir ifadeden) anlam veya sonuç çıkarma Ar χaraca خرج zçıktı

istihsal

Ar *istiḥṣāl إستحصال z [#ḥṣl istifˁāl X msd.] üretme, elde etme Ar ḥaṣala حَصَلَ züredi, hasıl oldu

istihsan

Ar istiḥsān إستحسان z [#ḥsn istifˁāl X msd.] beğenme, hoş görme, güzel sayma Ar ḥasuna حَسُنَ zgüzel idi

istihza

Ar istihzāˀ إستهزاء z [#hzA istifˁāl X msd.] alay, aşağılama Ar hazaˀa هزا zalay etti, aşağıladı

istikamet

Ar istiḳāma(t) إستقامة z [#ḳwm istifˁāla(t) X msd.] dik durma, düz gitme, doğruluk, dürüstlük Ar ḳāma قَامَ zdurdu

istikbal

"karşılama" [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
kıldı peygāmberler istiḳbāl aŋa [peygamberler onu karşıladı] [ Meninski, Thesaurus, 1680]
istiḳbāl: karşülamak (...) istiḳbāle varmak, gitmek, çikmak "... gelecek" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
istiḳbāl: gelecek, ati, müstakbel, ilerisi. istiḳbāl etmek: karşılamak.

Ar istiḳbāl إستقبال z [#ḳbl istifˁāl X msd.] 1. yönelme, karşılama, 2. konuk kabul etme Ar ḳabala قَبَلَ zyöneldi Ar ḳabila قَبِلَ zaldı

 kabul

Bu maddeye gönderenler: müstakbel


09.09.2015
istiklal

Ar istiḳlāl إستقلال z [#ḳll istifˁāl X msd.] 1. küçümseme, hiçe sayma, 2. hükümdarı hiçe sayma, isyan, bağımsızlık Ar ḳalla قَلَّ zaz idi, küçük idi

istikrah

Ar istikrāh إستكراه z [#krh istifˁāl X msd.] iğrenme, nefret etme Ar kariha كَرِهَ ziğrendi

istikrar

Ar istiḳrār إستقرار z [#ḳrr istifˁāl X msd.] kararlı olma, olduğu yerde durma Ar ḳarra قرّ zdurdu, karar kıldı

istikraz

Ar istiḳrāḍ إستقراض z [#ḳrḍ istifˁāl X msd.] faizle borçlanma Ar ḳarḍ قرض zfaizle verilen borç

istikşaf

Ar istikşāf إستكشاف z [#kşf istifˁāl X msd.] bulgulama, çaba ve emekle bulma Ar kaşafa كشف zbuldu