istihale

istifham

Ar istifhām إستفهام z [#fhm istifˁāl X msd.] anlamak isteme, sorgulama Ar fahama فَهَمَ zanladı

istifra

Ar istifrāġ إستفراغ z [#frġ istifˁāl X msd.] içini boşaltma, kusma Ar faraġa فَرَغَ zboşalttı

istiğfar

Ar istiġfār إستغفار z [#ġfr istifˁāl X msd.] merhamet dileme Ar ġafara غَفَرَ zmerhamet etti

istiğna

Ar istiġnā إستغنَى z [#ġny istifˁāl X msd.] gına getirme, doyum Ar ġaniya غَنِىَ zzengin idi, doydu

istiğrak

Ar istiġrāḳ إستغراق z [#ġrḳ istifˁāl X msd.] suya veya düşünceye dalma, dalgınlık Ar ġariḳa غَرِقَ zsuya daldı

istihale

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
istihālet: Mutatio statûs.

Ar istiḥāla(t) إستحالة z [#ḥwl istifˁāla(t) X msd.] dönüşme, (böcek) hal değiştirme Ar ḥāla حَالَ zdöndü

 hal1


26.11.2014
istihare

Ar istiχāra(t) إستخارة z [#χyr istifˁāla(t) X msd.] hayır dileme, bir işin hayırlı olup olmayacağını anlamak için dua ile uykuya dalma Ar χayr خير zhayır

istihbar

Ar istiχbār إستخبار z [#χbr istifˁāl X msd.] haber alma, bilgi edinme Ar χabara خبر zdenedi, sınadı, bizzat deneyerek öğrendi

istihdam

Ar istiχdām إستخدام z [#χdm istifˁāl X msd.] hizmet ettirme, hizmetinde çalıştırma Ar χadama خدم zhizmet etti

istihfaf

Ar istiχfāf إستفاف z [#χff istifˁāl X msd.] hafifseme, hafife alma, aşağılama Ar χaffa خفّ zhafif idi

istihkak

Ar istiḥḳāḳ إستحقاق z [#ḥḳḳ istifˁāl X msd.] hak etme, hakediş Ar ḥaḳḳa حَقّ zhak idi