istiap

isteka

İtalyanca stecca "sopa, değnek" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *stakōn "sopa" biçiminden alıntıdır.

istekan

Rusça stakan стакан z "bardak" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük ERus aynı anlama gelen dostokán достоканъ z sözcüğünden evrilmiştir. (Kaynak: Vasmer 3.743) Bu sözcük Çağatayca tostakan veya tostağan "sürahi, ibrik" sözcüğü ile eş kökenlidir.

istem

Türkiye Türkçesi iste- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

istenç

Türkiye Türkçesi isten- fiilinden Yeni Türkçe +(In)ç ekiyle türetilmiştir.

isteri

Fransızca hystérie "psikiyatride bir ruh hastalığı" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Fransızca sözcük Fransızca hystérique "kadınlara özgü olduğu varsayılan aşırı duyarlık hali" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ʰysterikós ὑστερικός z "rahime ait" sözcüğünden alıntıdır. ) Yunanca sözcük Eski Yunanca ʰystéra ὑστέρα z "rahim" sözcüğünden +ia ekiyle türetilmiştir.

istiap
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
istiˁāb: kaplamak, şümul, küncayiş. Geminin istiˁābı: tonilatosu.

Köken

Arapça wˁb kökünden gelen istiˁāb إستعاب z "içine alma, sığma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waˁaba وعب z "tümünü aldı, sığdırdı" fiilinin istifˁāl vezninde (X) masdarıdır.

Benzer sözcükler

istiap haddi


26.08.2014
istiare

Arapça ˁwr kökünden gelen istiˁāra(t) إستعارة z "ödünç alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁāra عَارَ z "kusurlu idi, eğreti idi" fiilinin istifˁāla(t) vezninde (X) masdarıdır.

istibdat

Arapça bdd kökünden gelen istibdād إستبداد z "yalnız olma, başına buyruk olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça badda بَدَّ z "ayırdı, ayrıldı, açtı" fiilinin istifˁāl vezninde (X) masdarıdır.

istical

Arapça ˁcl kökünden gelen istiˁcāl إستعجال z "acele etme, aceleci olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁacala عجل z "acele etti" fiilinin istifˁāl vezninde (X) masdarıdır.

isticvap

Arapça cwb kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *isticwāb sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cawāb جواب z "cevap" sözcüğünün istifˁāl vezninde (X) masdarıdır.

istida

Arapça dˁw kökünden gelen istidˁāˀ إستدعاء z "1. çağırma, çağrı, 2. dua" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dāˁa دَاعَ z "çağırdı, dua etti" fiilinin istifˁāl vezninde (X) masdarıdır.