istiğna

istifa

Ar istiˁfāˀ إستعفاء z [#ˁfw istifˁāl X msd.] af dileme Ar ˁafā عفا zsildi, affetti

istifade

Ar istifāda(t) إستفادة z [#fyd istifˁāla(t) X msd.] yararlanma Ar fāda فَادَ zyararlandı

istifham

Ar istifhām إستفهام z [#fhm istifˁāl X msd.] anlamak isteme, sorgulama Ar fahama فَهَمَ zanladı

istifra

Ar istifrāġ إستفراغ z [#frġ istifˁāl X msd.] içini boşaltma, kusma Ar faraġa فَرَغَ zboşalttı

istiğfar

Ar istiġfār إستغفار z [#ġfr istifˁāl X msd.] merhamet dileme Ar ġafara غَفَرَ zmerhamet etti

istiğna

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
oldur istiġnā çi sen anda çi ben [şudur istiğna, sen ben farketmez]

Ar istiġnā إستغنَى z [#ġny istifˁāl X msd.] gına getirme, doyum Ar ġaniya غَنِىَ zzengin idi, doydu

 gına

Bu maddeye gönderenler: müstağni


16.09.2017
istiğrak

Ar istiġrāḳ إستغراق z [#ġrḳ istifˁāl X msd.] suya veya düşünceye dalma, dalgınlık Ar ġariḳa غَرِقَ zsuya daldı

istihale

Ar istiḥāla(t) إستحالة z [#ḥwl istifˁāla(t) X msd.] dönüşme, (böcek) hal değiştirme Ar ḥāla حَالَ zdöndü

istihare

Ar istiχāra(t) إستخارة z [#χyr istifˁāla(t) X msd.] hayır dileme, bir işin hayırlı olup olmayacağını anlamak için dua ile uykuya dalma Ar χayr خير zhayır

istihbar

Ar istiχbār إستخبار z [#χbr istifˁāl X msd.] haber alma, bilgi edinme Ar χabara خبر zdenedi, sınadı, bizzat deneyerek öğrendi

istihdam

Ar istiχdām إستخدام z [#χdm istifˁāl X msd.] hizmet ettirme, hizmetinde çalıştırma Ar χadama خدم zhizmet etti