isteri

istek

<< ETü istek arama, araştırma ETü iste- +Uk

isteka

İt stecca sopa, değnek Ger *stakōn sopa

istekan

Rus stakan стакан zbardak << ERus dostokán достоканъ za.a. (Kaynak: Vasmer 3.743)≈ ÇTü tostakan/tostağan sürahi, ibrik

istem

TTü iste- +Im

istenç

TTü isten- +(In)ç

isteri

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
isteri: (...) sinir hastalığı. (...) İsterik.

Fr hystérie psikiyatride bir ruh hastalığı (Fr hystérique kadınlara özgü olduğu varsayılan aşırı duyarlık hali EYun ʰysterikós ὑστερικός zrahime ait ) EYun ʰystéra ὑστέρα zrahim +ia

Not: Eskiden isteriye rahim salgılarının düzensizliğinin yol açtığına inanıldığı için.

Benzer sözcükler: histeri, histerik, isterik


08.10.2017
istiap

Ar istiˁāb إستعاب z [#wˁb istifˁāl X msd.] içine alma, sığma Ar waˁaba وعب ztümünü aldı, sığdırdı

istiare

Ar istiˁāra(t) إستعارة z [#ˁwr istifˁāla(t) X msd.] ödünç alma Ar ˁāra عَارَ zkusurlu idi, eğreti idi

istibdat

Ar istibdād إستبداد z [#bdd istifˁāl X msd.] yalnız olma, başına buyruk olma Ar badda بَدَّ zayırdı, ayrıldı, açtı

istical

Ar istiˁcāl إستعجال z [#ˁcl istifˁāl X msd.] acele etme, aceleci olma Ar ˁacala عجل zacele etti

isticvap

Ar *isticwāb [#cwb istifˁāl X msd.] Ar cawāb جواب zcevap