istenç

iste|mek

<< ETü izde-/iste- aramak, izlemek ETü iz +dA-

istek

<< ETü istek arama, araştırma ETü iste- +Uk

isteka

İt stecca sopa, değnek Ger *stakōn sopa

istekan

Rus stakan стакан zbardak << ERus dostokán достоканъ za.a. (Kaynak: Vasmer 3.743)≈ ÇTü tostakan/tostağan sürahi, ibrik

istem

TTü iste- +Im

istenç

YTü: "irade" [ Cumhuriyet - gazete, 1976]
Felsefe Terimleri Sözlüğünde 'istem' yerine 'istenç' biçimini kullanırken bir sakınca görmediğini belirtiyor

TTü isten- +(In)ç

 iste-


10.02.2015
isteri

Fr hystérie psikiyatride bir ruh hastalığı (Fr hystérique kadınlara özgü olduğu varsayılan aşırı duyarlık hali EYun ʰysterikós ὑστερικός zrahime ait ) EYun ʰystéra ὑστέρα zrahim +ia

istiap

Ar istiˁāb إستعاب z [#wˁb istifˁāl X msd.] içine alma, sığma Ar waˁaba وعب ztümünü aldı, sığdırdı

istiare

Ar istiˁāra(t) إستعارة z [#ˁwr istifˁāla(t) X msd.] ödünç alma Ar ˁāra عَارَ zkusurlu idi, eğreti idi

istibdat

Ar istibdād إستبداد z [#bdd istifˁāl X msd.] yalnız olma, başına buyruk olma Ar badda بَدَّ zayırdı, ayrıldı, açtı

istical

Ar istiˁcāl إستعجال z [#ˁcl istifˁāl X msd.] acele etme, aceleci olma Ar ˁacala عجل zacele etti