istem

istavroz

Yun stavrós σταυρός zçarmıh << EYun staurós σταυρός zdirek, kazık, a.a. << HAvr *steh₂-u-rós (*stā-u-ró-s) dikmek, ayağa kaldırmak HAvr *steh₂- (*stā-) durmak

iste|mek

<< ETü izde-/iste- aramak, izlemek ETü iz +dA-

istek

<< ETü istek arama, araştırma ETü iste- +Uk

isteka

İt stecca sopa, değnek Ger *stakōn sopa

istekan

Rus stakan стакан zbardak << ERus dostokán достоканъ za.a. (Kaynak: Vasmer 3.743)≈ ÇTü tostakan/tostağan sürahi, ibrik

istem

YTü: [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri, 1942]
istem = İrtiyat = Volition YTü: [ Cumhuriyet - gazete, 1945]
istem (taleb), istem kâğıdı (talebname)

TTü iste- +Im

 iste-

Benzer sözcükler: istemli, istemsemek, istemsiz


19.08.2017
istenç

TTü isten- +(In)ç

isteri

Fr hystérie psikiyatride bir ruh hastalığı (Fr hystérique kadınlara özgü olduğu varsayılan aşırı duyarlık hali EYun ʰysterikós ὑστερικός zrahime ait ) EYun ʰystéra ὑστέρα zrahim +ia

istiap

Ar istiˁāb إستعاب z [#wˁb istifˁāl X msd.] içine alma, sığma Ar waˁaba وعب ztümünü aldı, sığdırdı

istiare

Ar istiˁāra(t) إستعارة z [#ˁwr istifˁāla(t) X msd.] ödünç alma Ar ˁāra عَارَ zkusurlu idi, eğreti idi

istibdat

Ar istibdād إستبداد z [#bdd istifˁāl X msd.] yalnız olma, başına buyruk olma Ar badda بَدَّ zayırdı, ayrıldı, açtı