iskambil

isabet

Arapça ṣwb kökünden gelen iṣāba(t) إصابة z "yerini bulma, rast gelme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣāba صاب z "hedefi buldu, yerinde ve uygun idi" fiilinin ifˁāla(t) vezninde (IV) masdarıdır.

isale

Arapça syl kökünden gelen isāla(t) إسالة z "akıtma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sāla سال z "aktı" fiilinin ifˁāla(t) vezninde (IV) masdarıdır.

ishal

Arapça shl kökünden gelen ishāl إسهال z "1. yumuşatma, gevşetme, kolaylama, 2. bağırsakları gevşetme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sahala سَهَلَ z "yumuşadı, gevşedi, akıcı hale geldi" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

isilik

Eski Türkçe isiglik "sıcaklık, hararet" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe isig "sıcak" sözcüğünden Eski Türkçe +lIk ekiyle türetilmiştir.

isim

Arapça smw kökünden gelen ism إِسْم z "ad, nam" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük İbranice şm kökünden gelen aynı anlama gelen şem שֵׁם z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen şumu veya şemu sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: Chicago Assyrian Dictionary sf. 17.III/284) )

iskambil
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Daçkeren ...., 1829]
Ben satranc oynamak isderim ve siz dördünüz ıskambil oynayın [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
iskambil (Rum.): Bir nevi kâğıt oyunu.

Köken

İt(Sic) schembil "bir kâğıt oyunu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

Ek açıklama

Fransızca brusquembille "bir kâğıt oyunu" İtalya'ya özgü bir oyunun iki varyantı veya yerel adları olan briscola ve schembil biçimlerinden uyarlanmış görünüyor. İtalyan oyunu Arapçadan alıntı izlenimi veren birçok terim içerir ve Kuzey Afrika kökenli olabilir.


19.07.2021
iskân

Arapça skn kökünden gelen iskān إسكان z "konaklatma, yerleştirme, sakinleştirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sakana سَكَنَ z "durdu, dindi, ikamet etti" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

iskandil

İtalyanca scandaglio "deniz derinliği ölçmeye mahsus düğümlü ip, ölçek" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *scandaculum "ölçek" biçiminden evrilmiştir.

iskarpela

İtalyanca scalpello veya Venedikçe scarpèlo "ağaç yontma bıçağı, kalemtraş" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen scalpellum veya scalprum sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince scalpere veya sculpere "yontmak" fiilinden +ell° ekiyle türetilmiştir.

iskarpin

Fransızca scarpin veya İtalyanca scarpino "hafif ayakkabı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca scarpa "ayakkabı, özellikle tahtadan yontulmuş pabuç, sabo" sözcüğünün küçültme halidir.

iskat

Arapça sḳṭ kökünden gelen isḳāṭ إسقاط z "düşürme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saḳaṭa سَقَطَ z "düştü" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.