isilik

irtişa

Ar irtişāˀ إرتشاء z [#rşw iftiˁāl VIII msd.] rüşvet alma Ar raşā رشا zrüşvet verdi

is

<< ETü ış duman kokusu, duman izi ETü ıdı-/yıdı- pis kokmak +Iş

isabet

Ar iṣāba(t) إصابة z [#ṣwb ifˁāla(t) IV msd.] yerini bulma, rast gelme Ar ṣāba صاب zhedefi buldu, yerinde ve uygun idi

isale

Ar isāla(t) إسالة z [#syl ifˁāla(t) IV msd.] akıtma Ar sāla سال zaktı

ishal

Ar ishāl إسهال z [#shl ifˁāl IV msd.] 1. yumuşatma, gevşetme, kolaylama, 2. bağırsakları gevşetme Ar sahala سَهَلَ zyumuşadı, gevşedi, akıcı hale geldi

isilik

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
isiglik [sıcaklık, hararet] TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
issi, issilik: Sıtma. TTü: [ İbrahim Alaattin (Gövsa), Yeni Türk Lugatı, 1930]
isilik: sıcak ve terin tesiriyle vücutta hasıl olan kırmızılık.

<< ETü isiglik sıcaklık, hararet ETü isig sıcak +lIk

 ısı

Not: TTü issi/isicek grubunda 17. yy'dan sonra sesli kalınlaşırken bu türevin ince sesliyi koruması ilgi çekicidir. Halk ağzında korunmuş arkaik bir biçim düşünülebilir.


11.02.2015
isim

Ar ism إِسْم z [#smw] ad, nam (≈ İbr şem שֵׁם z [#şm] a.a. ≈ Akad şumu/şemu a.a. (Kaynak: CAD sf. 17.III/284))

iskambil

İt(Sic) schembil bir kâğıt oyunu ?

iskân

Ar iskān إسكان z [#skn ifˁāl IV msd.] konaklatma, yerleştirme, sakinleştirme Ar sakana سَكَنَ zdurdu, dindi, ikamet etti

iskandil

İt scandaglio deniz derinliği ölçmeye mahsus düğümlü ip, ölçek << OLat *scandaculum ölçek

iskarpela

İt scalpello Ven scarpèlo ağaç yontma bıçağı, kalemtraş Lat scalpellum/scalprum a.a. Lat scalpere/sculpere yontmak +ell°