is

irtifa

Arapça rfˁ kökünden gelen irtifāˁ إرتفاع z "yüksekte olma, yükseklik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rafaˁa رفع z "yükseltti" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

irtifak

Arapça rfḳ kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *irtifāḳ إرتفاق z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rafaḳa رفق z "eşlik etti" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

irtihal

Arapça rḥl kökünden gelen irtiḥāl إرتحال z "1. yolculuğa çıkma, 2. ölme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḥala رَحَلَ z "göçtü, yola çıktı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

irtikâp

Arapça rkb kökünden gelen irtikāb إرتكاب z "(ağır bir şeyi) üstüne alma, (suç) işleme veya üstlenme, (tavır) gösterme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rakaba رَكَبَ z "üstüne bindi" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

irtişa

Arapça rşw kökünden gelen irtişāˀ إرتشاء z "rüşvet alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raşā رشا z "rüşvet verdi" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

is
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
[kandil dumanı, duvarda ve sairede bulunan kurum] Çağatayca: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, 1500 yılından önce]
is: odeur, perception de l'odeur; rouille

Köken

Eski Türkçe ış "duman kokusu, duman izi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ıdı- veya yıdı- "pis kokmak" fiilinden Eski Türkçe +Iş ekiyle türetilmiştir.

Benzer sözcükler

islenmek


04.10.2017
isabet

Arapça ṣwb kökünden gelen iṣāba(t) إصابة z "yerini bulma, rast gelme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣāba صاب z "hedefi buldu, yerinde ve uygun idi" fiilinin ifˁāla(t) vezninde (IV) masdarıdır.

isale

Arapça syl kökünden gelen isāla(t) إسالة z "akıtma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sāla سال z "aktı" fiilinin ifˁāla(t) vezninde (IV) masdarıdır.

ishal

Arapça shl kökünden gelen ishāl إسهال z "1. yumuşatma, gevşetme, kolaylama, 2. bağırsakları gevşetme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sahala سَهَلَ z "yumuşadı, gevşedi, akıcı hale geldi" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

isilik

Eski Türkçe isiglik "sıcaklık, hararet" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe isig "sıcak" sözcüğünden Eski Türkçe +lIk ekiyle türetilmiştir.

isim

Arapça smw kökünden gelen ism إِسْم z "ad, nam" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük İbranice şm kökünden gelen aynı anlama gelen şem שֵׁם z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen şumu veya şemu sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: Chicago Assyrian Dictionary sf. 17.III/284) )