irtifa

irşat

Arapça rşd kökünden gelen irşād إرشاد z "yol gösterme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raşada رَشَدَ z "doğru yola gitti" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

irtibat

Arapça rbṭ kökünden gelen irtibāṭ إرتباط z "bağlantılı olma, bağlantı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rabaṭa ربط z "bağladı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

irtica

Arapça rcˁ kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *irticāˁ إرتجاع z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça racaˁa رَجَعَ z "rücu etti, geri geldi" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

irtical

Arapça rcl kökünden gelen irticāl إرتجال z "doğaçlama şiir okuma, hazırlıksız şiir söyleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ricl رجل z "1. ayak, 2. şiirde vezin birimi, ayak" sözcüğünün iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

irtidat

Arapça rdd kökünden gelen irtidād إرتداد z "dinden dönme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça radda ردّ z "geri çevirdi" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

irtifa
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Kıpçakça: "vergi kaldırma" [ Seyf-i Sarayî, Gülistan Tercümesi, 1391]
irtifāˁ-i velāyet nuḳsān taptı χazīne boşaldı "yükseklik (ölçümü)" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
irtifa bulmak: bir mahallin derece-i irtifâ'ını hesap etmek. irtifa almak: güneşin, ecrâm-ı semâviyenin yüksekliğini usturlapla vesair aletle ölçmek, hesap etmek,

Köken

Arapça rfˁ kökünden gelen irtifāˁ إرتفاع z "kaldırma, yükseklik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rafaˁa رفع z "kalktı, yükseldi" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için ref maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

mürtefi


10.05.2021
irtifak

Arapça rfḳ kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *irtifāḳ إرتفاق z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rafaḳa رفق z "eşlik etti" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

irtihal

Arapça rḥl kökünden gelen irtiḥāl إرتحال z "1. yolculuğa çıkma, 2. ölme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḥala رَحَلَ z "göçtü, yola çıktı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

irtikâp

Arapça rkb kökünden gelen irtikāb إرتكاب z "(ağır bir şeyi) üstüne alma, (suç) işleme veya üstlenme, (tavır) gösterme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rakaba رَكَبَ z "üstüne bindi" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

irtişa

Arapça rşw kökünden gelen irtişāˀ إرتشاء z "rüşvet alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raşā رشا z "rüşvet verdi" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

is

Eski Türkçe ış "duman kokusu, duman izi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ıdı- veya yıdı- "pis kokmak" fiilinden Eski Türkçe +Iş ekiyle türetilmiştir.